Skip to main content

Folktandvården samverkar med primärvården för tidig upptäckt av diabetes typ 2

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 08:04 CET

Personerna på bilden har inget samband med artikeln.

Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan tandlossning (parodontit) och diabetes typ 2. I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Stockholms län samverkar tandvården med hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter i riskzonen att utveckla diabetes typ 2.

Inom ramen för samarbetet, som är kopplat till Program 4D – ett samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet – arbetar Folktandvården med att identifiera personer med risk för att drabbas av diabetes typ 2.

Då tandvården har ett väl etablerat system med kallelser till regelbundna besök träffar man en stor del av den vuxna befolkningen. Nationellt sett går omkring 80 procent av alla vuxna regelbundet till tandvården.

Pilotprojekt i fyra områden

Sedan hösten 2017 pågår ett pilotprojekt där Folktandvården och primärvården samarbetar för att tidigt identifiera och fånga upp personer som är i riskzonen för diabetes typ 2. Projektet omfattar fyra områden med olika demografiskt perspektiv: Jakobsberg, Viksjö, Skärholmen och Hallunda.

Preliminära resultat

Pilotstudien visar i preliminära resultat att av omkring 70 remisser hade 40 procent identifierats med prediabetes eller diabetes typ 2 av det dryga trettiotal patienter som fram till mitten på december hunnit diagnosticeras av primärvården. Pilotstudien påbörjades i mitten på oktober 2017 och kommer att pågå första halvåret 2018. Resultat kommer att kunna utvärderas hösten 2018.

Folktandvården identifierar och remitterar

Genom att använda ordinarie riskbedömningsverktyg identifierar Folktandvårdens kliniker inom projektet individer i riskzonen för diabetes typ 2 och remitterar dessa till den lokala vårdcentralen. På vårdcentralen tas prover och läkare ställer eventuell diagnos. Vårdcentralen ansvarar även för att ge individen vård. Effektiva metoder för att förhindra att prediabetes, ett förstadium till typ 2 diabetes, utvecklas till diabetes är livsstilsråd som kretsar kring kost och motion.

Stora folkhälsovinster med tidig upptäckt av diabetes

Anders Lindunger, tandläkare, klinikchef och projektledare på Folktandvården Stockholm, hoppas att en rutinmässig användning av riskbedömningsverktyget bland tandpatienter kommer att ge goda resultat:

– Vi vet att diabetesbehandling försvåras av obehandlad tandlossning. Att hitta sambanden mellan sjukdomarna förbättrar därför behandling och minskar lidandet för patienten. Kan man dessutom hitta sambanden i ett så tidigt skede att patienter i riskzon ännu inte har utvecklat typ 2 diabetes, finns stora folkhälsomässiga och hälsoekonomiska vinster att göra.

Folktandvården Stockholms län AB är ett landstingsägt bolag och omsätter drygt 1,4 miljarder kronor per år. Våra cirka 2 000 medarbetare behandlar varje år över 500 000 kunder och tar emot 1,4 miljoner besök. Vi behandlar omkring 80 procent av alla barn i länet och över var tredje vuxen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy