Skip to main content

Folktandvården utbildar tandläkare i läkemedel- och miljökunskap

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:04 CET

Läkemedel är viktiga för en god vård, samtidigt kan de påverka vår miljö negativt. Hur kan Folktandvården bidra för att minska spridningen av miljöförstörande läkemedel? Den 22 februari utbildades Folktandvården Stockholms tandläkare i läkemedel- och miljö.

Tandvården står för cirka åtta procent av alla antibiotikaförskrivningar i Sverige och Stockholms län ligger i topp. Antibiotika är ett av de läkemedel som belastar miljön hårdast. Läkare och forskare larmar om ökad antibiotikaresistens runt om i världen.

 – Vi kommer att informera våra tandläkare hur läkemedel påverkar miljön och hur medarbetare som skriver ut läkemedel kan vara med och bidra för att minska problemet. Efter utbildningen utbildar tandläkarna, i samarbete med sin chef, i sin tur kollegorna på egna kliniken, säger Katarina Lundell, tandvårds- och IT-samordnare, Folktandvården Stockholm.

 Utbildningen kommer bland annat att ta upp hur Folktandvården arbetar för att skriva ut antibiotika vid rätt tillfällen. Utbildningen och Folktandvården Stockholms nya riktlinjer för antibiotika bygger på nationella rekommendationer från Socialstyrelsen och Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

 – Stoppas inte resistensutvecklingen kommer det i framtiden bli svårt att behandla de enklaste infektioner. Om vi inte informerar om den här problematiken och inte agerar för en bra läkemedelshantering – ja, då står samhället snart inför ett stort problem, säger Katarina Lundell.

Fakta:
Många av de läkemedel vi använder hamnar via toaletter och reningsverk i vattendrag, sjöar och hav. Det påverkar fiskar och andra vattenlevande djur. Spår av läkemedel hittas även i dricksvattnet. Även läkemedelstillverkningen bidrar till miljöförstöring och antibiotikaresistens i de länder där läkemedlen produceras.

 Folktandvården Stockholms län AB är miljöcertifierade enligt ISO-14001

Mera information om:
Folktandvården Stockholms och Stockholms läns landstings miljöarbete kring läkemedel:
www.sllmiljo.se

Antibiotikaresistens:
www.strama.se

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, tandvårds- och IT-samordnare, Tfn: 08-123 166 86, katarina.lundell@ftv.sll.se

Irene Smedberg, tandvård- och utvecklingschef, Tfn:08-123 166 98, irene.smedberg@ftv.sll.se