Skip to main content

Framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 21:41 CEST

Att skriva ut antibiotika bara när det behövs och på rätt sätt är ett viktigt för ett hållbart samhälle. Folktandvården Stockholm arbetar aktivt för en återhållsam förskrivning av antibiotika och satsar mot att 100 procent av antibiotikaförskrivningen ska ske på korrekta indikationer år 2021.

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Att bakterier utvecklar motståndskraft, resistens, mot läkemedlet, orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt.

– Vårens mätning av antibiotikaförskrivningen visar på ytterligare förbättring mot målet 100 procent korrekt förskrivning år 2021. Vi kan glädjande konstatera att vi blir allt bättre för varje mätning vi genomför, säger Pia Skott, sjukhustandläkare och tandvårdsstrateg på avdelningen för tandvård och utveckling.

Fortsatt återhållsam förskrivning av antibiotika

För att skydda individen och samhället i stort arbetar Folktandvården Stockholm sedan många år aktivt för återhållsam förskrivning av antibiotika. Mellan år 2015 och 2017 har antalet förskrivna recept av antibiotika legat stabilt kring 10 recept per 1 000 besök. Genom restriktiv användning av antibiotika bidrar vi till att förhindra att resistenta bakterier utvecklas och att antibiotika är effektivt även för kommande generationer. Dessutom värnar vi miljön, som kan påverkas negativt av antibiotika. 

Allt närmare målet om antibiotikaförskrivning på rätt grunder

Att helt sluta förskriva antibiotika är inte möjligt då patienten i vissa situationer behöver läkemedlet. Folktandvården Stockholm lägger därför stort fokus på att säkerställa att förskrivningarna sker på rätt grunder enligt Läkemedelsverkets rekommendationer. Som ett led i det arbetet genomför vi sedan 2017 ökade och regelbundna kontroller av våra klinikers förskrivning av antibiotika.

Målet är att år 2021 ska 100 procent av Folktandvården Stockholms förskrivning av antibiotika ske på korrekt indikation. Vårens mätning visar att 82 procent av all antibiotika skett på korrekt indikation, en förbättring med 17 procentenheter jämfört med våren 2017 då resultatet var 65 procent.

Målsättningen en är del av Folktandvårdens hållbarhetsarbete där minskade utsläpp av läkemedel och korrekt förskrivning av antibiotika är ett prioriterat område. En del i detta arbete är att aktivt sprida kunskap bland vår personal. Alla medarbetare som förskriver läkemedel genomgår därför utbildning i läkemedel och miljö, som anordnas minst två gånger per år.

Folktandvården Stockholms hållbarhetsarbete

Folktandvården Stockholms län AB är ett landstingsägt bolag och omsätter drygt 1,4 miljarder kronor per år. Våra cirka 2 000 medarbetare behandlar varje år över 500 000 kunder och tar emot 1,4 miljoner besök. Vi behandlar omkring 80 procent av alla barn i länet och över var tredje vuxen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy