Skip to main content

Killar uteblir från tandvårdsbesök

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:32 CET

Pojkar uteblir i högre grad från tandvårdsbesök än flickor. En förhöjd risk finns på hela 37 procent att en 19årig pojke uteblir från ett besök, jämfört med en flicka i samma ålder. Detta visade Folktandvården Stockholms studie ”Jämställd barntandvård i Stockholms län AB”.

Under en fyraårsperiod – 2006 till 2009 – kallades cirka 421 000 unika kunder, barn och ungdomar, till 63 kliniker i länet. Trots att folktandvården erbjuder gratis tandvård till ungdomar upp till 19 år uteblev 185 000 barn från sina besök. I områden med god socioekonomi kan man se att fler pojkar uteblev från besöken i högre utsträckning än flickor. I områden med sämre socioekonomi uteblev barnen oftare oavsett kön.

– Med stigande ålder ökar också de uteblivna besöken säger Katarina Wadstein, klinikchef Solna, Hallonbergen och ansvarig för studien. Hon berättar att i alla åldrar uteblir pojkar mer än flickor. Men skillnaden ökar markant från 11 års ålder.

Samhällsekonomisk vinst

Om vuxna hade kommit istället för barnen på de uteblivna besöken hade det genererat intäkter på cirka 36 miljoner kronor, berättar Katarina Wadstein.

– Ju färre barn som uteblir från tandvårdsbesök desto större chans att de undviker hål i tänderna. Det blir en ekonomisk vinst för hela samhället, en vinna-vinna situation, säger Wadstein.

I Folktandvårdens handlingsplan i Barnkonventionen ingår flera aktiviteter för att ojämlikheten i tandhälsan ska minska.  Folktandvårdens jämställdhetsprojekt, där skillnader i pojkars och flickors besöksfrekvens har studerats, ingår som en del i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, projekt Hållbar jämställdhet. SKL har också varit med och finansierat Folktandvårdens fortsatta studie för att svara på frågor som varför det skiljer sig i pojkars och flickor patientnärvaro.

Bland annat har 200 pojkar i åldrarna 15 till 19 år som uteblivit från sina besök intervjuats. Av svaren framgick bland annat att de flesta glömt att komma på inbokat besök.  78 procent vill gärna ha en extra påminnelse via sms tre timmar före inbokat besök, istället som för idag, 24 timmar, före.

Katarina Wadstein berättar att tre kliniker inom Folktandvården på prov ser över möjligheterna att tillgodose pojkarnas önskemål.

– Det visade sig att många kunder inte alltid uppdaterar oss när de byter mobilnummer. Vi har informerat personalen och skickat information till våra kunders föräldrar om hur läget ser ut - att en stor procent av pojkarna skippar tandvårdsbesöken, säger Katarina Wadstein. Samtidigt ber vi föräldrarna och våra kunder att höra av sig och uppdatera sina mobilnummer. Har vi rätt mobilnummer är det inga problem för oss att skicka en sms-påminnelse samma dag som besöket ska äga rum, menar Katarina Wadstein.

Folktandvården har förbättrat tandhälsan hos Stockholms invånare sedan 1938.

– Vi vill hela tiden se framåt och gå vidare med kvalitet och ett jämställt bemötande. Kan vi minska skillnaderna mellan könen skulle det sannolikt göra barntandvården mer jämlik i Folktandvården, säger Katarina Wadstein.

 

För mer information kontakta:

Katarina Wadstein, klinikchef Hallonbergen och Solna, Tfn: 08-123 166 96, katarina.wadstein@ftv.sll.se

Britt-Mari Stenman, utvecklings- och folkhälsosamordnare, 08-123 166 89, britt-mari.stenman@ftv.sll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera