Skip to main content

Ny forskning: Hjärtsjuka barn har mer karies än friska barn

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 10:08 CET

Linda Rosén

Barn med svåra hjärtfel har mer hål i tänderna än friska barn. Ett bättre samarbete mellan tandvården och barnhjärtläkare krävs. Det visar en avhandling från Umeå Universitet.

Omkring 1000 eller cirka en procent av alla barn som föds i Sverige per år har hjärtfel. Dessa barn är extra utsatta för karies och riskerar en sämre munhälsa.

– Tänderna hos barn med hjärtsjukdom måste hållas friska. En frisk munhåla är ett bra skydd mot infektioner i hjärtat. Obehandlad karies kan också vara ett hinder för hjärtkirurgi, säger Linda Rosén, doktorand vid Umeå universitet samt anställd vid Folktandvården Eastmaninstitutet. 

Linda Rosén ser flera orsaker till att hjärtsjuka barn har mer karies än friska barn:
– Min studie visar att vissa hjärtmediciner innehåller mycket socker och några är mycket sura. Vissa barn har låg salivproduktion och lider av muntorrhet. Kräkningar är vanligt under de första åren och barnen kan behöva småäta flera gånger om dagen. Sammantaget får detta svåra effekter för tand- och munhåla.

Bättre samarbete mellan barnhjärtläkare och tandvården krävs

Framsteg inom sjukvården har gjort att allt fler barn med svåra medfödda hjärtfel överlever idag än för tio år sedan. Linda Rosén menar att de hjärtsjuka barnen är en ny patientgrupp för tandvården.

– Vi måste få veta att de här barnen finns och få in dem i tandvården i tid, helst innan mjölktänderna har kommit fram. Samarbetet mellan barnhjärtläkare och tandvården måste förbättras. I Stockholm och Umeå fungerar det idag bra, men det varierar stort i övriga delar i landet.

I studien tillfrågades 183 allmäntandläkare om tandvård för hjärtsjuka barn. Många saknade kompletterande utbildning för att ta hand om dessa barn. Hälften av tandläkarna hade en eller flera patienter med hjärtsjukdomar och majoriteten hade märkt att barn med hjärtfel hade mera karies.

 – Tandvården av de här barnen utförs ofta av tandsköterskor, tandhygienister och allmäntandläkare. Tandläkarnas önskemål är att den ska bedrivas på specialistnivå.  

 Fakta:

Avhandlingen tittar i huvudsak på barn med svåra hjärtfel. Målsättningen med studien har varit att kartlägga kariesförekomsten och potentiella bakgrundsfaktorer hos barn med hjärtfel. 

Linda Rosén disputerar den 25 februari 2011 vid Institutionen för Odontologi, Umeå universitet,

Linda Roséns avhandling: Dental caries and background factors in children with heart disease:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-39655

För mer information kontakta:

Linda Rosén, tandläkare, Eastmaninstitutet, Tfn: 070-203 66 80, linda.rosen@odont.umu.se