Skip to main content

Praktikbaserat forskningsnätverk – första studien igång

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2018 12:14 CET

Nu har den första studien "Utvärdering av två olika behandlingsmetoder hos barn med karies i sina mjölktänder" kickat igång inom det praktikbaserade forskningsnätverk som Akademiskt centrum för barntandvård, ABC, nyligen startat. Initialt deltar tandläkare från tre kliniker, Folktandvården Väsby, Folktandvården Skogås och privatkliniken Brotandläkarna, i pilotstudien.

Det praktikbaserade forskningsnätverket står för Kollegialitet – Kunskapsutveckling – Kompetens och drivs inom ramen för Akademiskt barntandvårdscentrum, ABC. Nätverket ska genom ökad samverkan mellan forskningen och klinikerna ytterligare bidra till god och jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar.

Den första studien som nätverket påbörjat är att jämföra två behandlingsmetoder, fullständig exkavering och ofullständig exkavering, på karies i primära molarer. Totalt är det 100 barn mellan tre och åtta år, med påtaglig utveckling av karies i sina mjölktänder, som ingår i studien. Deltagarna blir slumpmässigt tilldelade en av de två behandlingsmetoderna och under 6-12 månader samlas data in. Efter ett år följs barnen upp en första gång och sen igen efter ytterligare ett år.

Via hemsidan för det praktikbaserade forskningsnätverket får deltagande tandläkare reda på vilken behandling barnet slumpmässigt tilldelats och kan där fylla i en enkät med frågor som är relaterade till den utförda behandlingen. Annika Julihn, övertandläkare och medicinsk doktor på Folktandvården Eastmaninstitutets pedodontiavdelning, är projektledare för studien.

Som första samarbetspartner utanför Stockholmsområdet har nu Folktandvården Östergötland kommit med i kariesprojektet.

– Att dela kompetens och kunskapsutveckling med kollegor i Östergötland ger projektet en ny dimension, säger Margret Grindefjord på Folktandvården Eastmaninstitutet, föreståndare för ABC och ansvarig för projektet från Folktandvården Stockholms sida.

Fördelarna med praktikbaserat forskningsnätverk

Genom ökad samverkan mellan kollegor och kliniker leder det praktikbaserade forskningsnätverket till positiv kunskapsutveckling inom barn- och ungdomstandvården. Forskningen ska bygga på deras kliniska problemställningar och på så vis bidra till att ta fram evidensbaserade behandlingsmetoder och ge underlag till verksamhetsutveckling. Nätverket ska även arbeta fram underlag till riktlinjer som ska överensstämma med patienternas behov och efterfrågan, som kan förbättra deras tandhälsa och välbefinnande.

Intresset att få tillhöra ett praktikbaserat nätverk, en grupp tandvårdsmottagningar som är knutna till ett akademiskt centrum, är stort bland tandläkare. Det ger stora möjligheter att utreda kunskapsluckor inom odontologin, att utreda forskningsfrågor och utbyta erfarenheter och kunskap.

Det praktikbaserade nätverket kommer på sikt att ha flera projekt som löper parallellt och intresserade kliniker kan enkelt anmäla sitt intresse för att ingå i nätverket och delta i projekt via ABC:s hemsida.

Fakta om Akademiskt barntandvårdscentrum, ABC

  • Akademiskt barntandvårdscentrum är ett samarbete mellan Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Stockholms läns landsting.
  • ABC ska utgöra noden i en akademisk samverkan genom forskning, utbildning och vård med syfte att förbättra barn och ungdomars orala hälsa. 
  • Akademiskt Barntandvårdscentrum är ett virtuellt centrum förlagt till Eastmaninstitutet inom Folktandvården Stockholm och Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Folktandvården Stockholms län AB är ett landstingsägt bolag och omsätter drygt 1,7 miljarder kronor per år. Våra cirka 2 000 medarbetare behandlar varje år över 500 000 kunder och tar emot 1,4 miljoner besök. Vi behandlar omkring 80 procent av alla barn i länet och över var tredje vuxen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.