Skip to main content

Tandröntgen kan upptäcka risk för frakturer

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 06:48 CEST

Charlotta Elleby, tandläkare på Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet.

I ett forskningsprojekt studerar Charlotta Elleby, tandläkare på Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet, röntgenbilder för att undersöka samband mellan underkäkens benstruktur och ökad risk för benskörhetsfrakturer.

Benskörhetsfrakturer är frakturer som inträffar efter vad som brukar kallas lågenergitrauma, till exempel fall i samma plan. Det drabbar framför allt höfter, ryggkotor och underarm. Charlotta Elleby vill hitta en tillförlitlig metod som kan användas av allmäntandläkare för att hitta högriskpatienter och därmed förebygga frakturer.

– Kan vi upptäcka ökad risk för benskörhetsfrakturer med hjälp av tandröntgen? Genom att undersöka om underkäkens benstruktur kan kopplas direkt till inträffade benskörhetsfrakturer hoppas vi få svar och i framtiden kunna förebygga frakturer, säger Charlotta Elleby, tandläkare på Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet.

Benskörhet ett stort samhällsproblem

Skandinavien har den högsta förekomsten av benskörhetsfrakturer och man räknar med att varannan kvinna och var femte man kommer drabbas under sin livstid. Risken ökar med stigande ålder. Benskörhetsfrakturer orsakar stort lidande för de som drabbas och kostar samhället över 10 miljarder kronor varje år. Benskörhet ger inte några symtom innan det blir en fraktur så patientgruppen är svår att identifiera.

Tidigare studier av röntgenbilder har visat ett samband mellan gles struktur av underkäkens trabekulära ben, en typ av poröst ben som utgör ungefär 20 procent av människans skelett, och ökad risk för benskörhetsfrakturer. En stor del av befolkningen i Sverige går regelbundet till tandläkaren, vilket skulle kunna ge möjlighet till en eventuell screening eller som forskningsunderlag. Charlotta Ellebys syfte med studien är att hitta en tillförlitlig metod som kan användas av allmäntandläkare för att identifiera dessa högriskpatienter innan en fraktur uppstår, för att sedan kunna hänvisa dem vidare i vården för eventuell behandling.

Röntgenbilder undersöks med hjälp av digital teknik

Forskargruppen använder intraorala röntgenbilder för att göra en bedömning av trabekelstruktur. Röntgenbilderna togs mellan 1970 och 1990 inom den så kallade REBUS-studien, en stor undersökning av rehabiliteringsbehov i befolkningen, på ett urval av befolkningen i Stockholms län som år 1970 var 18-65 år. Urvalet om cirka 1 250 personer är en del av en drygt 30 000 stora kohort som besvarade enkäter om sin hälsa och socioekonomiska situation i undersökningen.

Bildmaterialet kommer att undersökas visuellt och med hjälp av två olika datorprogram för automatisk beräkning av benskörhetsrisk. Forskarna kommer även att använda frakturdata från Socialstyrelsen från 1970 till idag och koppla dessa till resultaten av de mätningar av trabekelstruktur som gjorts med de olika metoderna. Detta ger möjlighet till en uppföljningstid på över 40 år.

Vidare kommer forskargruppen att studera enkätsvaren från den stora kohorten och koppla dessa till data från Socialstyrelsen om frakturer och allmän skörhet.

De första resultaten förväntas vara klara under 2019.  

Om Charlotta Elleby

Charlotta Elleby är sjukhustandläkare på Folktandvårdens klinik på Stockholms sjukhem. Kliniken är en del av Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT), som genom basvetenskaplig och klinisk forskning och vård ska öka kunskapen om oral hälsa och förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län. Charlotta har arbetat inom Folktandvården Stockholm i snart trettio år, de senaste fem åren på Stockholms sjukhem. Hon är doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för allmänmedicin och primärvård.

Vi på Folktandvården Stockholm välkomnar dig, ung eller gammal, var du än bor eller kommer ifrån. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre tandhälsa. Med våra totalt 80 kliniker runt om i länet och cirka 2 000 medarbetare tar vi årligen emot uppemot 1,4 miljoner patienter. Folktandvården är en del av Region Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.