Y4kv8ss6zqlq44iq3ue8

Fotoutställningen ReDesign

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 15:06 CEST

​ReDesign är ett design- och samarbetsprojekt med de studerande vid utbildningarna på Modeskolan STHLM och Silversmide & Smyckesdesign. Resultatet visas som en fotoutställning i samarbete med några studenter vid Fotoskolan. Årets tema är Nyårsafton år 2115.

Gloecnzqiwevjibokmur

Cecilia Palm är ny generalsekreterare för Folkuniversitetet

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 14:35 CET

​Cecilia Palm är Folkuniversitetets nya generalsekreterare. Hon har arbetat 42 år inom Folkuniversitetet och kommer senast från uppdraget som rektor för region öst.

Media-no-image

ISO-certifiering av hela Folkuniversitetet

Nyheter   •   2014-11-10 14:26 CET

Efter många års ISO-arbete är vi nu i mål. Det innebär att hela Folkuniversitetet, de fem stiftelserna och förbundskansliet, nu har samma kvalitetsledningssystem. Hädanefter ska ISO-arbetet varje år externgranskas av en revisor och vart tredje år kommer en större granskning och omcertifiering att ske.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lotta Gullers Henry, kvalitetssamordnare på förbundskansliet
Telefon: 08-679 29 58

Efter många års ISO-arbete är vi nu i mål. Det innebär att hela Folkuniversitetet, de fem stiftelserna och förbundskansliet, nu har samma kvalitetsledningssystem.

Läs vidare »
Media-no-image

Folkuniversitetet lägger ned Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 10:58 CEST

Folkuniversitetet lägger ned Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund till sommaren 2015. Nedläggningen berör de 75 elever som idag går på det samhällsvetenskapliga programmet i årskurs ett och två. Årskurs tre kommer att kunna ta examen till sommaren 2015 enligt planerat.

- Vi kommer att erbjuda de elever som önskar en plats på Folkuniversitetets gymnasieskola Einar Hansengymnasiet i Malmö, som startar ett samhällsvetenskapligt program till hösten 2015. Vi kommer också att ta kontakt med Lunds kommun för att undersöka möjligheterna för elever att slutföra sina gymnasieutbildningar vid någon av Lunds kommuns skolor, säger Annika Dolk, Stiftelserektor för Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Lunds universitet.

Carl Adolph Agardhgymnasiet har under flera års tid, trots utmärkta resultat och hårt arbete från personalen, inte lyckats fylla de platser man har haft, vilket resulterat i betydande underskott som på sikt skulle kunna äventyra kvalitén i undervisningen.

Mer information

Annika Dolk, Stiftelserektor, Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Lunds universitet
0736-447700


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Folkuniversitetet lägger ned Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund till sommaren 2015. Nedläggningen berör de 75 elever som idag går på det samhällsvetenskapliga programmet i årskurs ett och två. Årskurs tre kommer att kunna ta examen till sommaren 2015 enligt planerat.

Läs vidare »
Ehdkkubg6ljxgxpr5fuv

Nordiska forskare diskuterar medborgarengagemang i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 08:45 CEST

Nordisk Folkeuniversitet arrangerar ett tvådagarsseminarium i Umeå den 16-17 september. Temat är Medborgarnas Europa - civilsamhällets utmaningar nu och i framtiden. Under dagarna samlas forskare, opinionsbildare och folkbildare från de nordiska länderna för att diskutera aktuell forskning inom relevanta forskningsområden.

Media-no-image

Forskare utmanar toppolitiker i annorlunda valupptakt

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 09:16 CEST

Under Folkuniversitetets valupptaktsvecka i Malmö uppmanas politikerna att skippa valfläsket för att istället lyssna till vad vetenskapen har att säga till dem som ska styra Malmö, Skåne och Sverige de kommande fyra åren. Fokus är på de ”bortglömda” valfrågorna – viktiga framtidsfrågor som riskerar att drunkna i utspelen om skolan och jobben.

- Vi vill ta ett annat grepp om valet än det gängse. Istället för politiska brandtal utmanas politikerna genom att de konfronteras med forskare som har expertis inom viktiga, men i valrörelser ofta förbisedda, ämnen. Vi vill dessutom ge allmänheten möjlighet att aktivt delta i det politiska samtalet och formulera sina egna frågor till politikerna, säger Charlotte Nilsson, projektledare på Folkuniversitetet.

Arrangemangen äger rum 31 augusti (folkhälsa), 2 september (jämlikhet och ojämlikhet) samt 7 september (Sverige och världen). Vid varje tillfälle berättar tre olika forskare vad de, utifrån sin forskning, ser som de viktigaste politiska frågorna inför valet den 14 september. Vad måste politikerna bli bättre på? Vad talas det för lite – eller kanske för mycket – om i det politiska samtalet? Alltifrån narkotika- och sexualpolitik, till stadsutveckling och EU:s framtid kommer att diskuteras. 

Därefter är det publiken som styr samtalet. I ett strukturerat mingelformat ges möjlighet att fråga ut partierna utifrån vad som sagts på scenen. Samtliga politiska partier som valdes in i Europaparlamentet i maj deltar. Bland partirepresentanterna finns riksdagsledamöter, regionråd och kommunalråd.

Var? Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö. Det är fri entré.

Kontaktperson:
Charlotte Nilsson,
charlotte.nilsson@folkuniversitetet.se
Tel. 0736-447778

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Under Folkuniversitetets valupptaktsvecka i Malmö uppmanas politikerna att skippa valfläsket för att istället lyssna till vad vetenskapen har att säga till dem som ska styra Malmö, Skåne och Sverige de kommande fyra åren. Fokus är på de ”bortglömda” valfrågorna – viktiga framtidsfrågor som riskerar att drunkna i utspelen om skolan och jobben.

Läs vidare »
Qhv2jsagkq7pe6eyelfx

Skilda fotografiska genrer visas i utställningen ”581 dagar senare”

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 13:15 CEST

På Fotoskolan STHLM får eleverna driva sitt eget fotografiska spår. Det ser vi i slututställningen ”581 dagar senare” med vernissage lördagen den 24 maj 2014 på Galleri Riddaren och Draken i Stockholm. Fotografier från så skilda genrer som sportfotografi, gatufoto, mode, konstfoto, porträtt, stilleben, iscensättningar och dokumentära berättelser får plats i samma rum.

Pvv4kfrgyyzqmxfyogdc

Folkuniversitetet arrangerar #sällskapsresan14

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 08:30 CEST

På fredag den 16 maj beger sig ett trettiotal komvuxelever ut på Ålandskryssning under arbetsnamnet #sällskapsresan14. Det är en annorlunda utbildningsdag som går ut på testa effekterna av informationsspridning via sociala medier.

Media-no-image

Folkuniversitetet stärker Malmöelevers mattekunskaper

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 11:24 CEST

I Sverige debatteras just nu den svenska skolans svaga resultat i PISA mätningarna. Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det svenska resultatet i problemlösning är lågt även i ett nordiskt perspektiv. Det visar resultaten från PISA 2012.

Därför startar nu Folkuniversitetet Mattestugan i Malmö, en extra hjälp för niondeklassare som vill få hjälp med matten inför det nationella provet. Genom diskussioner lär man sig hur man bäst förstår matematiken och de grundläggande matematiska begrepp som är centrala i det nationella provet. 

-Hos oss sitter inte eleverna ensamma med sina tal utan arbetar tillsammans i grupp med att lösa matematiska problem. Detta är en stor skillnad mot vanlig läxhjälp, säger Julia Bosiö matte- och fysiklärare på Einar Hansengymnasiet och ansvarig för Folkuniversitetets mattestuga.

Mattestugan är kostnadsfri och genomförs vid tre tillfällen denna vår den 8, 22 och 29 april kl 16.30 till 18.00 på Regementsgatan 4 i Malmö.

-Folkuniversitetets gymnasieskolor är små skolor där den enskilda eleven får stort utrymme och vi arbetar för att fler elever ska få bättre förutsättningar att studera vid universitet och högskola, säger Björn Ahlgren distriktschef på Folkuniversitetet i Malmö.

För mer information kontakta:

Björn Ahlgren, distriktschef Folkuniversitetet Malmö, Lund, Trelleborg, Ystad
040-691 83 06
bjorn.ahlgren@folkuniversitetet.se

Ulrika Rosengren, rektor för Einar Hansengymnasiet
070-2271767
ulrika.rosengren@folkuniversitetet.se

Studieförbundet Folkuniversitetet startade 1994 den första gymnasiala friskolan i Sverige. I Skåne är Folkuniversitetet huvudman för tre gymnasier: Einar Hansengymnasiet i Malmö, Carl Adolph Agardhgymnasiet i Lund och Johannes Hedbergsgymnasiet i Helsingborg. Som studieförbund tar Folkuniversitetet i sin skolverksamhet utgångspunkt i folkbildningens idé om dialog, delaktighet och förståelse. 


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

I Sverige debatteras just nu den svenska skolans svaga resultat i PISA mätningarna. Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Därför startar Folkuniversitetet Mattestugan i Malmö, en extra hjälp för niondeklassare som vill få hjälp med matten inför det nationella provet.

Läs vidare »
Media-no-image

Så får Linköping ett högre valdeltagande

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:55 CEST

Folkuniversitetet vill öka valdeltagandet bland unga, förstagångsväljare och utlandsfödda. Därför har vi bjudit in representanter från samtliga partier i Linköpings kommunfullmäktige till en träff med allmänheten. Studenter och elever som läser svenska som främmande språk är speciellt inbjudna.

– Vår uppgift som studieförbund är att stödja verksamhet som stärker och utvecklar demokratin och att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, säger Wladimir Aristegui, handledare inom sysselsättningsfasen på Folkuniversitetet.

Under träffen kommer politikerna att få svara på frågor och informera om höstens val och EU-valet. På så sätt hoppas Folkuniversitetet att fler kan känna sig delaktiga i samhällsdebatten och förstå att deras röst är viktig. Samt veta hur de ska rösta när det är dags.

Tid: Den 9 april kl. 9:00-12:00

Plats: Folkuniversitetet, S:t Larsgatan 44 i Linköping

Moderator: Tommy Pettersson från Linköpings-Posten

För mer information kontakta
Wladimir Aristegui, handledare på Folkuniversitetet
e-post: wladimir.aristegui@folkuniversitetet.se    
telefon: 073-267 09 42


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Folkuniversitetet vill öka valdeltagandet bland unga, förstagångsväljare och utlandsfödda. Därför har vi bjudit in representanter från samtliga partier i Linköpings kommunfullmäktige till en träff med allmänheten.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Länkar

Andra folkbildningsorganisationer