Media-no-image

Utländska akademiker får enklare att hitta praktikplatser i Sverige

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 16:00 CEST

Folkuniversitetet inleder samarbete med LinkedIn i Welcome Talent för att hjälpa utländska akademiker att hitta praktikplatser och företag att hitta kompetens.

Med hjälp av en hashtagen, #welcometalent, gör Welcome Talent det möjligt för arbetsgivare att lägga upp praktikplatser och arbetstillfällen riktade mot nyanlända på LinkedIn. Hashtagen gör praktikplatserna och arbetstillfällena lätt sökbara. På welcometalent.se finns praktisk information om initiativet för både företag och nyanlända, samt tips på hur man presenterar sitt CV på ett bra sätt.

- Alla våra deltagare i Korta Vägen är utländska akademiker, ofta med flera års erfarenhet inom sin bransch. Problemet för deltagarna är att de saknar professionella nätverk i Sverige och därmed har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Genom samarbetet med LinkedIn och Welcome Talent underlättar vi matchningen mellan arbetsgivare och utländska akademiker, säger Jonas Feldt, projektledare för Korta Vägen på Folkuniversitetet.

- Vår personal och våra deltagare får utbildning av LinkedIns experter i hur man gör den bästa profilen som ett första steg för att bli matchningsbar. Våra deltagare kommer därefter att få en licens till Lynda.com som är LinkedIns utbildningsplattform där de kan läsa kurser under tiden de deltar på Korta Vägen, fortsätter Jonas Feldt.

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund och finns under Folkuniversitetet Region Syd på följande orter; Lund, Kristianstad, Växjö, Kalmar, Karlskrona och Västervik. Dessa orter har tillsammans över 170 deltagare med akademisk bakgrund som nu kan ta del av det nya samarbetet.

Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs av Folkuniversitetet på uppdrag från Arbetsförmedlingen.

Läs mer på www.welcometalent.se och folkuniversitetet.se/Arbetsmarknad/korta-vagen/

För mer information kontakta

Jonas Feldt, 046-197721, jonas.feldt@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Läs vidare »
Media-no-image

Betygsrätt för vuxenutbildning på grundläggande nivå

Pressmeddelanden   •   2016-04-05 16:30 CEST

Skolinspektionen ger Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet rätten att utfärda betyg även i grundläggande vuxenutbildning.

– Detta är ytterligare ett steg i Folkuniversitetets kvalitetssäkringsarbete som visar vår omfattande kompetens. Det kan ses som en milstolpe i Folkuniversitetets historia som folkbildare och utbildningsanordnare, säger Annika Dolk, Stiftelserektor.

Idag erbjuder Folkuniversitetets södra region SFI och komvuxutbildningar i sex kommuner: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad och Växjö.

Nu när de nya betygsrätterna för vuxenutbildning på grundläggande nivå är på plats finns förutsättningar att expandera.

– Att vi själva nu kan utfärda betyg även på grundläggande nivå möjliggör fler uppdrag i utbildningssektorn. Det är något vi är väl rustade för, med moderna lokaler och kompetent personal, avslutar Annika Dolk.

Fakta

Betygsrätt ges av Skolinspektionen, och är ett tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Kontakt

Annika Dolk, Stiftelserektor för Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet.
Telefon: 046–19 77 60

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet får betygsrättigheter för vuxenutbildning på grundläggande nivå. Betygsrätt på gymnasienivå och SFI finns sedan 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Kreativt skapande och nätverkande ska hjälpa ensamkommande flyktingbarn till bättre hälsa

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 16:00 CET

För att stödja ensamkommande flyktingbarn startar nu PROVA, ett projekt inom Folkuniversitetet, särskild verksamhet inom kreativt skapande i Helsingborg och Landskrona i samarbete med flera aktörer.

Verksamheten i kreativt skapande ska erbjuda barn och unga som bor på HVB-hem en plats där de får möjlighet att uttrycka sig genom skapande och kreativitet. Målet är att de ensamkommande barnen ska få en bättre psykisk hälsa, kunskap i det svenska språket och samhället samt en god integration genom kontakt med volontärer.

- Ensamkommande flyktingbarn mår oftast inte så bra, de har fått sina liv vända upp och ner och lever i ovisshet. Vår verksamhet kommer att erbjuda hjälp och stöd i form av kreativt skapande, som enligt forskning stimulerar sinnena och har goda effekter på hälsan, säger Rebecka Hinn, projektledare för PROVA.

Den första gruppen startar den 15 mars. Varje grupp består av 8 barn och två volontärer. Totalt ingår ca 70 personer i årets inplanerade grupper, 60 barn från HVB-hem och 10 volontärer. Volontärerna ska fungera som stöd för barnen, vara en trygghet och länk till samhället och integrationen. Under klasserna kommer barnen att få testa på olika konstformer, så som måleri, skulptur och teckning. De kommer även att få undervisning i det svenska språket och samhället.

PROVA

Den nya verksamheten inom kreativt skapande för ensamkommande flyktingbarn är en nysatsning inom projektet PROVA, som drivs av Folkuniversitetet med stöd av Arvsfonden. Bakom verksamheten står Folkuniversitetet tillsammans med HVB-hemmen Campus och Kopparängen i Landskrona och HVB Trappan i Helsingborg, Johannes Hedbergymnasiet och Rädda Barnen.

PROVA startades upp 2015 med syftet att unga vuxna med upplevd psykisk ohälsa ska komma ut på arbetsmarknaden eller i studier genom studie- och jobbstöd. Nu har projektet fått fortsatt stöd av Arvsfonden och breddats.

Mer information

Rebecka Hinn, Projektledare, PROVA
0768-727 999
rebecka.hinn@folkuniversitetet.se 
http://www.arvsfonden.se/projekt/prova 

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Läs vidare »
Syb5kpdoopld2beqaadb

2016 vill stockholmarna göra egna poddar

Pressmeddelanden   •   2016-02-11 14:00 CET

Digitaliseringen i samhället kan beskrivas som en teknisk utvecklingsresa i rasande fart. Och när det går snabbt är det som bekant lätt att tappa tidsuppfattningen. En tillbakablick bland Folkuniversitetets IT-kurser visar att behoven av datakunskap gått från att bli vän med sin PC till att sticka ut på LinkedIn. Till våren vill vi lära oss 3D-printing och göra podcasts.

Jw2xjg2vtl5bzw8etwaj

Gotlands Dansutbildning flyttar in på Balettakademien

Pressmeddelanden   •   2016-02-10 10:00 CET

Gotlands Dansutbildning har under många år utbildat blivande dansare och koreografer i Visby. Nu går flytten till nya lokaler på Balettakademien i Stockholm. Utbildningen byter också namn till Yrkesförberedande dansutbildning, en ettårig heltidsutbildning som berättigar till studiemedel.

Lwg1vk4vctrzn4sis2vr

Prisad elev på Kungstensgymnasiet i tidningen Kamera & bild

Nyheter   •   2016-02-08 09:49 CET

Jonathan Stenvalls stora intresse för naturfotografi uppmärksammades nyligen i fototidningen Kamera & Bild och han utsågs som Årets unga nordiska naturfotograf 2015 i tävlingen Nordic Nature Photo Contest. I framtiden vill Jonathan kunna påverka och sprida fakta om hotade arter och ekosystem med sina bilder. Nu går han sista året på Kungstensgymnasiets Estetiska program, med fördjupning fotografi.

Koqmag3xxytorvm1iway

Folkuniversitetet region Öst startar tre nya yrkeshögskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 10:00 CET

Den 20 januari kom beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan om beviljade YH-utbildningar. Totalt fick myndigheten in 1.421 ansökningar och av dessa har 446 beviljats. Vi fick det glädjande beskedet att vi beviljats tre nya utbildningar.

Yggfa2pifutjm94qu1dh

Nya Yrkeshögskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 09:03 CET

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Umeå Universitet ett glädjande besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan. I en hård konkurrens drog vi vinstlotten och fick 4 nya utbildningar beviljade varav 3 i Umeå och 1 i Östersund.

Media-no-image

Ny yrkeshögskoleutbildning på Fotoskolan STHLM

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 14:37 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har den 20 januari godkänt vår ansökan om yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör/fotograf. Utbildningen startar i augusti 2016.

Fotografen har sedan länge varit centralgestalten i kommunikationens tjänst och kommer med största sannolikhet att behålla den positionen även i framtiden. Men det är inte samma yrkesroll som kommer att efterfrågas. Fotografens verksamhet har tidigare varit smal men nu krävs en betydligt bredare roll för att tillfredsställa marknadens behov. Arbetsuppgifterna kommer att utökas och gränserna mellan kommersiellt och icke-kommersiellt suddas ut. Likaså mellan journalistik, reklam, samhällsinformation, underhållning, populärkultur, konst och film. Det visuella språket blir avgörande och en visuell kommunikatör/fotograf måste ta täten i det arbetet.

− Vi är otroligt glada över myndighetens besked. Vi lämnar nu, efter nära 200 år, yrkesrollen fotograf och välkomnar istället visuell kommunikatör/fotograf. Vi utbildar för framtidens behov, säger Mikael Cronwall, utbildningsledare på Fotoskolan STHLM.

Utbildningen är 2,5 år på heltid och omfattar 18 utbildningsplatser. Ansökningshandlingar finns tillgängliga från den 8 februari på www.fotoskolansthlm.se. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Fotoskolan STHLM

Vi har två yrkeshögskoleutbildningar som startar i augusti, Bildbehandlare och Visuell kommunikatör/fotograf. Vi utbildar mot två yrkesroller inom den visuella branschen. Detta ger en stor möjlighet till samordning och att redan under utbildningen skapa nätverk inför framtiden.

För mer information kontakta:

Mikael Cronwall
08-789 43 43
mikael.cronwall@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Myndigheten för yrkeshögskolan har den 20 januari godkänt vår ansökan om yrkeshögskoleutbildningen Visuell kommunikatör/fotograf. Utbildningen startar i augusti 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 07:00 CET

Den 18 januari startar Folkuniversitetet, som enda leverantör av tjänsten och på uppdrag av Arbetsförmedlingen, ett snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare.

Snabbspåret drivs genom arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen på Folkuniversitetet i Lund och kommer initialt att omfatta 20 personer. Vid sidan av undervisningen som bedrivs inom Korta Vägen (yrkescoachning, samhällsorientering, branschkunskap och yrkessvenska) sker utbildning i fördjupad sjukvårdssvenska för att de studerande ska lära sig den svenska de behöver för att klara att arbeta inom hälso- och sjukvården i Sverige.

- Vi vet att det finns många bland de asylsökande som har läkar- och tandläkarkompetens och som inget hellre vill än att börja jobba. Vi vill möjliggöra detta för dem. För att snabba på processen tog Folkuniversitetet ett eget initiativ och presenterade lösningen för Arbetsförmedlingen, som har godkänt snabbspåret inom Korta Vägen, säger Jonas Feldt, projektledare för Korta Vägen på Folkuniversitetet.

Snabbspåret för nyanlända läkare och tandläkare riktar sig i första hand till dem som har genomgått grundläggande SFI (svenska för invandrare) och där personerna har en läkar- eller tandläkarexamen från sitt hemland. För att gå kursen måste den sökande vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

- Under 2016 planeras också för start av fler grupper. Vi hoppas på ett samarbete med SUS och Region Skåne för att ge de studerande möjlighet att ytterligare träna sin svenska och lära känna den svenska hälso- och sjukvårdsmiljön bättre, säger Jonas Feldt.

Mer information

Jonas Feldt, projektledare för Korta Vägen 

046-19 77 21

jonas.feldt@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Den 18 januari startar Folkuniversitetet, som enda leverantör av tjänsten och på uppdrag av Arbetsförmedlingen, ett snabbspår till jobb för nyanlända läkare och tandläkare.

Läs vidare »

Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Länkar

Andra folkbildningsorganisationer