Skip to main content

Investera i ungdomar

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2012 11:47 CET

Investera i ungdomar

Ungdomsprojektet “Jobbkompetens” har gett ungdomar i Herrljunga och Vårgårda ökad livskvalitet och samtidigt har projektet lett till en samhälls-ekonomisk investering.

Målet med projektet har varit att få ungdomar ut i arbete eller till egen försörjning. Drygt 20-talet ungdomar har deltagit och alla har haft behov av extra stöd för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.

Hela projektet har tematiskt handlat om att gå in i vuxenlivet och gett deltagarna verktyg att bryta ett utanförskap. Ungdomarna har deltagit i en mängd olika aktiviteter såsom; motivationsträning, arbetsmarknadskunskap, ekonomi och hälsa. Dessutom har de gjort studiebesök och praktik på företag.

Projektet “Jobbkompetens” som startade år 2010 och avslutades ett år senare har samordnats av Folkuniversitet. Länsstyrelsen i Västra Götaland län bidrog med projektmedel. Herrljunga kommun och Vårgårda kommun bidrog med personal och materiella resurser och Arbetsförmedlingen med medfinansiering. Totalt har projektet kostat 670 000 kronor och 47% av deltagarna har fått arbete eller påbörjat studier.

I sin rapport “Unga som är utanför arbetsmarknaden”, Temagruppen Unga I arbetslivets skrifter 2010:3” har nationalekonom Ingvar Nilsson gjort beräkningar som visar att den kort- och långsiktiga samhällsvinsten när man lyckas få ut ungdomar i egenförsörjning (arbete eller studier) är 4 milj SEK per individ.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lars Westerdahl, tfn 0737-076442

lars.westerdahl@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet i Göteborg är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera