Skip to main content

Ny Vindkraftteknikerutbildning i Kungälv

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 13:35 CEST

I februari 2010 antogs en ny energiplan för Kungälvs kommun där ett av klimatmålen stipulerar att kommunen ska vara helt självförsörjande på förnybar el år 2070. Idag är självförsörjningsgraden 4%. Om vi ska ro iland med detta behöver vi sätta ordentlig fart och omgående höja kunskapsnivån kring alternativa energikällor, säger Hans Larsson-Ljungblad, VD för Kungälv Energi. Han ser därför mycket positivt på att Folkuniversitetet den 20 september startar en ny ettårig Yrkeshögskoleutbildning till Vindkrafttekniker förlagd i Kungälv.

- Det öppnar upp för flera spännande möjligheter, fortsätter Hans och pekar på det breda kontaktnät som kommer att skapas i och med att utbildningen går igång. Vi får äntligen ett riktigt forum för alla som är intresserade av vindkraftsteknik och det är givetvis angeläget. I Halland har man kommit långt på området, liksom i Norra Bohuslän. Där sker utbyggnaden i rask takt. Sett i det perspektivet är Kungälv fortfarande ett u-land inom vindkraft.

Energibranschen är idag en av de snabbast växande marknaderna i Europa. Enligt en färsk studie från Västra Götalandsregionen kan vi ha 25 gånger mer vindkraft redan år 2020. Men i takt med att vindkraften byggs ut, så ökar bristen på kvalificerade vindkrafttekniker.

- Efter genomförd utbildning kan man arbeta som drifts- och servicetekniker inom vindkraftindustrin, berättar Marko Milkovic, avdelningschef på Folkuniversitetet i Kungälv. Vi ser en stor etablering av vindkraft i hela landet och det innebär förstås en ökad efterfrågan på tekniker som kan underhålla de nya anläggningarna. Viktigt har varit att bygga upp ett stort kontaktnät med representanter för vindkraftbranschen, som t ex Siemens, Vestas och O2, vilka varit med vid utvecklingen av utbildningen. Därmed säkerställer vi att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen kommer att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Programmet omfattar allt som allt 200 Yh-poäng.

Utbildningen i Kungälv är ettårig och ger förutom adekvata kunskaper även praktisk träning i att inta en arbetsledande roll. Dessutom sker delar av utbildningen på engelska eftersom branschen är starkt internationellt präglad. Det finns fortfarande platser kvar att söka.

Lite bakgrundsinformation

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala utbildningar skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet, vilket medför att de verkligen svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik. Teori varvas med praktik och många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Genom LIA:n får de studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan sitt yrke ganska bra när de är färdiga med sin utbildning. Dessutom får de kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.  Utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Regeringen gav i april Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra en ny ansökningsomgång för att starta 500 yrkeshögskoleplatser i Västra Götalandsregionen under 2010–2011. Folkuniversitetet Väst beviljades tre nya YH-utbildningar och en av dessa är alltså Vindkraftstekniker i Kungälv. Utöver utbildningen i Kungälv driver Folkuniversitetet Väst även följande KY/Yh-utbildningar med teknisk inriktning: Drifttekniker och Energitekniker i Karlstad, Energitekniker med inriktning vindkraft i Varberg samt Projektering inom vindkraft, även den i Varberg. De två sistnämnda sker i samarbete med Campus Varberg. För närmare information om Folkuniversitetets alla Yh-utbildningar, se http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Yrkesutbildningar/.

Folkuniversitetet i Göteborg är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.