Skip to main content

Se hela människan i vården

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 08:00 CEST

I "Se hela människan i vården” presenteras den senaste forskningen om personcentrerad vård. Föreläsningen sker i samarbete mellan Folkuniversitetet och Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Att lyssna på och inkludera patient och närstående i vård och omsorg, och att ha ett kontinuerligt helhetsperspektiv med patienten i centrum, innebär stora skillnader mot hur vården vanligtvis utförs och är organiserad. Ändå är dessa förändringar fullt möjliga att genomföra och efterfrågas av både patienter och vårdpersonal.

Personcentrerad vård syftar till hållbar hälsa genom hållbar vård. Genom att synliggöra individen och skapa ömsesidighet och partnerskap i vårdprocessen ökar förutsättningarna för god hälsa och effektiv sjukvård. Forskning vid GPCC visar att det finns stora vinster med personcentrerad vård. Förutom en ökad demokratisering av vården ger den större trygghet, en ökad tilltro till den egna förmågan att hantera sjukdomen och en förbättrad smärtlindring. Samtidigt blir vårdtiderna kortare och kostnaderna lägre.

– Föreläsningen belyser partnerskapet mellan patienten och de professionella vårdarna. Med utgångspunkt i den personliga berättelsen identifieras symptom, resurser och hur det är att leva med sjukdom för just denna person, säger Axel Wolf, fil dr i vårdvetenskap och leg sjuksköterska, GPCC.

– Vi tittar även på hur egna förmågor och resurser – till exempel kreativitet, önskningar, drömmar och hopp – kan användas i en personlig långvarig hälsoplan och diskuterar vad det innebär att implementera samt arbeta praktiskt med personcentrerad vård, fortsätter han.

Föreläsningen är en del av Folkuniversitetets satsning på folkhälsofrågor.

– Att förmedla aktuella forskningsrön till allmänheten är en av våra huvuduppgifter. Den medicinska forskningen når ständigt nya framgångar. Ändå upplever allt fler stress och ohälsa. Vi vill reda ut begreppen och ge en bild av var vetenskapen står idag, säger Andreas Åhs, kommunikatör vid Folkuniversitetet.

”Se hela människan i vården” arrangeras på fyra orter i Västsverige under hösten: Göteborg (7/10), Varberg (8/10), Alingsås (29/10) och Kungsbacka (19/11).

Medverkande:

Axel Wolf, fil dr och sjuksköterska, Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Håkan Hedman, hedersdoktor vid Sahlgrenska akademien och förbundsordförande i Njurförbundet

För mer information:

www.folkuniversitetet.se

gpcc.gu.se

Folkuniversitetet Göteborg är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.