Skip to main content

Taggar

Folkuniversitetets Årsöversikt 2017

Folkuniversitetets Årsöversikt 2017

Dokument   •   2019-04-03 11:12 CEST

Folkuniversitetets Årsöversikt 2017

Mångfaldspolicy Folkuniversitetet

Mångfaldspolicy Folkuniversitetet

Dokument   •   2019-04-03 11:16 CEST

Mångfaldspolicy Folkuniversitetet

Faktablad kursutbud "Hälsa & livsfrågor"

Faktablad kursutbud "Hälsa & livsfrågor"

Dokument   •   2017-07-03 13:58 CEST

Program för Medborgarnas Europa

Program för Medborgarnas Europa

Dokument   •   2014-09-11 08:45 CEST

Den 16-17 september 2014 arrangerar Nordisk Folkeuniversitet ett seminarium i Umeå om civilsamhällets utmaningar.

Program for the study visit from Tallinn

Dokument   •   2014-03-24 09:00 CET

Programme for the study visit from Tallinn-Estonia to Malmoe 26 March, 2014. Participants from different ministries, NGO’s and organisations dealing with integration activities and 2 organisers from BDA Consulting.

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Dokument   •   2010-09-09 10:27 CEST

Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Yttrande SOU 2009:16 - Kulturutredningen

Yttrande SOU 2009:16 - Kulturutredningen

Dokument   •   2009-05-20 14:51 CEST

Folkuniversitetet anser att folkbildningens särart, som ett nationellt ansvarsområde, är viktig att bevara; att en specifik överenskommelse mellan folkbildningen, SKL och staten inte är förenlig med de grundläggande förutsättningarna för folkbildningen, samt att de kompletterande utbildningarna inom den estetiska sektorn utgör en viktig resurs för kompetensutveckling inom kulturlivet.

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Under de 70 år som Folkuniversitetet varit verksamt har den internationella verksamheten tagit sig många uttryck. Språkstudier i Sverige och på våra utlandskolor är ett exempel och den pågående globaliseringen förutsätter ett deltagande i olika internationella nätverk. Folkuniversitetets internationella ramprogram är utgångspunkt för ett intensifierat internationaliserat studiearbete.

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram

Dokument   •   2009-02-23 17:03 CET

Folkuniversitetet ska aktivt medverka till att människor ges möjlighet och reell tillgång till lärande under hela livet. Deltagarna ska genom den pedagogiska processen motiveras till ett aktivt intresse och ansvar för sin kunskapsutveckling.

Folkuniversitetets ramprogram för IKT-stött lärande

Folkuniversitetets pedagogik har alltid kännetecknats av öppenhet och utveckling. I den andan välkomnar vi all utveckling inom informations- och kommunikationsområdet som innebär ett mervärde för lärprocessen. Ramprogrammet sammanfattar hur vi arbetar med detta.

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Folkuniversitetet är huvudman för tolv gymnasieskolor runt om i landet. Ramprogrammet beskriver vårt syfte med att bedriva gymnasiefriskolor och ett antal gemensamma kännetecken för skolorna.

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetet vill engagera medarbetare som har ett intresse för kunskap och förmedling av kunskap och kulturupplevelser.