Skip to main content

Internationella Gymnasiet kritiseras av skolinspektionen för dyr resa

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 12:06 CET

Internationella Gymnasiet kritiseras av skolinspektionen för dyr resa

Skolinspektionen riktar kritik mot Internationella Gymnasiet i Uppsala för att man brutit mot förbudet att ta betalt för skolaktiviteter.

- Alla elever i årskurs 2 erbjuds att välja mellan två studieresor, säger Internationella Gymnasiets rektor, Sandra Cuhrt. Den ena resan går till New York, där man bl a besöker FN och en skola. New York-resan finansieras av skolan och kostar inget alls utöver mat.

- Skolinspektionens kritik gäller den andra resan, som går till Indien. Det handlar om en 20 dagar lång studieresa till Indien, där de elever som åker betalar 2000 kronor för mat. Så långt är det inga problem, säger Sandra Cuhrt. Utöver det skolan betalar behövs 4.600 kronor per elev för att resan med alla aktiviteter ska gå att genomföra. Efter att ha diskuterat med föräldrarna kom vi fram till att det var bäst att organisera detta i form av en insamling genom en föräldraförening. Vi tolkade det som att det här var OK. Skolinspektionen gör en annan tolkning, och det rättar vi oss efter.

Internationella Gymnasiet startades av Folkuniversitetet 2001, och utlandsresor har varit en viktig del av verksamheten sedan starten. Vad händer nu

- Planerade resor nästa år genomförs precis som det var tänkt, säger Gunnar Danielsson, avdelningschef på Folkuniversitetet. Vi har gjort en felaktig tolkning av lagen, och tar ansvar för det genom att skjuta till de pengar som fattas från Folkuniversitetets sida.

- För framtiden får vi se över vilka studieresor som är möjliga att genomföra, men skolan avsätter mycket pengar till de här resorna, och planerar att göra så även i fortsättningen, säger gymnasiets rektor, Sandra Cuhrt. Vi kommer att erbjuda studieresor med hög kvalitet även i fortsättningen.

Aktuell lagtext:

Skollagen 1 kap 2 §, 9 kap 10§

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100

För mer information, kontakta:

Sandra Cuhrt, gymnasierektor, Internationella Gymnasiet

sandra.cuhrt@folkuniversitetet.se

018 68 00 81

Gunnar Danielsson, avdelningschef, Folkuniversitetet

gunnar.danielsson@folkuniversitetet.se

018 68 00 23

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy