Skip to main content

Taggar

Rapport: Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

De privatanställda arbetarna får förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga priser. Det visar Foras rapport som tagits fram i samband med att anslutningen för Avtalspension SAF-LO blev klar. De traditionella försäkringarna har fortsatt mycket låga avgifter och förstärks med bättre garantier. Fondavgifterna i fondförsäkringarna sänks och ligger nu 55 procent lägre än på den öppna marknaden.