Skip to main content

AMF utsett till ickevalsbolag i Avtalspension SAF-LO

Nyhet   •   Nov 21, 2016 17:13 CET

Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare för det fall den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp. 

Parterna är vidare överens om att öka informationen kring Avtalspension SAF-LO till dem som inte väljer försäkringsgivare. Detta kommer att ske dels genom särskild information om möjligheten att välja annat försäkringsbolag tillsammans med det årliga pensionsbeskedet från Fora, dels genom en riktad information på hösten varje år. Denna information ges till dem som tjänar in premier och är 35 år eller äldre men har mer än 3 år kvar till pensionsåldern enligt Avtalspension SAF-LO.

För mer information kontakta:
Bodil Nelsson
Chef Partsutveckling Fora
Tel: 08-787 45 68
E-post: bodil.nelsson@fora.se