Skip to main content

Kollektivavtalade försäkringar blir ännu billigare för arbetsgivaren

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 13:37 CET

Nu sänks priset på de kollektivavtalade försäkringarna ytterligare. Arbetsgivarna kommer precis som förra året att under 2019 betala en premie för Avtalspension SAF-LO på 4,3 procent. Samtidigt sänks även priset för omställningsförsäkringarna, TRR Trygghetsrådet för tjänstemän och Trygghetsfonden TSL för arbetare. I båda fallen kan det röra sig om betydande kostnadsbesparingar för arbetsgivaren.

Sedan tidigare är det beslutat att premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Föräldrapenningtillägg, FPT, och Försäkring om avgångsbidrag, AGB, ska vara noll procent för 2019.

För arbetarnas tjänstepension Avtalspension SAF-LO får arbetsgivarna även under 2019 ett rabatterat pris. Arbetsgivarna betalar 4,3 procent på de delar av arbetarnas lön som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp (483 000 kr), men 4,5 procent förs över till den anställdes pensionsförvaltare. Mellanskillnaden tas från ett överskott i kapital för en äldre pensionslösning (STP).

Även priset för tjänstemännens omställningsförsäkring, TRR Trygghetsrådet, sänks under 2019. Försäkringen blir helt kostnadsfri för företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund som tillhör Svenskt Näringsliv. För övriga företag med kollektivavtal sänks priset med 0,3 procentenheter till 0,4 procent av lönen för tjänstemän.

Priset för arbetarnas omställningsförsäkring Trygghetsfonden TSL sänks med 0,0772 procentenheter, vilket är en halvering av kostnaden för företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Sänkningen av priset för Avtalspension SAF-LO och TRR Trygghetsrådet gäller från den 1 januari 2019 och genomförs retroaktivt under våren. Sänkningen av priset för Trygghetsfonden TSL gäller också per den 1 januari men har redan införts. Beslutet om prissänkningen av Avtalspension SAF-LO och Trygghetsfonden TSL har tagits av Svenskt Näringsliv och LO. Beslutet om prissänkning av TRR Trygghetsrådet har tagits av Svenskt Näringsliv och PTK.

Om Fora
Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare gör valen kring sin tjänstepension hos Fora. Foras roll är också att underlätta för arbetsgivare och pensionsförvaltare att administrera Avtalspension SAF-LO. Varje år förmedlar Fora drygt 17 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40-tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan eget vinstintresse. www.fora.se