Skip to main content

Premievolymen för Avtalspension SAF-LO ökade med 1 miljard

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 16:58 CEST

Det totala kapitalvärdet i Avtalspension SAF-LO har stadigt ökat de tre senaste åren och uppgick den 31 december 2014 till 212 miljarder kronor. Under första halvåret 2015 har Fora fört över ytterligare cirka 15 miljarder kronor till försäkringsbolagen vilket motsvarar en ökning på cirka 10,3 % jämfört med 2014. Den främsta förklaringen till premievolymökningen är deltidspensionspremierna på 887 miljoner kronor. Deltidspensionspremierna fakturerades för första gången 2015 och avser två intjänade år, 2013 och 2014.

– Det finns mycket pengar i Avtalspension SAF-LO och allt är flyttbart, säger Foras pensionsspecialist Åsa Gidlund. Flytträtten har funnits i Avtalspension SAF-LO ända sedan 2004. Men Foras statistik visar att det bara är en bråkdel av hela beståndet som har valt att utnyttja möjligheten att flytta sitt pensionskapital i Avtalspension SAF-LO.

– De som flyttar gör i snitt fler än en flytt per person. Under första halvåret 2015 har antalet flyttar ökat jämfört med helåret 2014. Mätt i flyttat kapital har beloppet för 2015 redan överstigit siffran både för helåret 2012 och 2013. Under första halvåret 2015 gjordes 2,35 flyttar per person jämfört med 1,69 flyttar per person under helåret 2014 och 1,70 flyttar per person helåret 2013.

– Färre personer har flyttat hittills i år men per person har man flyttat större kapital jämfört med tidigare år. Männen dominerar bland dem som väljer att flytta sitt kapital. Drygt 70 % av flyttarna görs av män, vilket speglar beståndet i Avtalspension SAF-LO som representeras av 61 % män och 39 % kvinnor. – Under första halvåret 2015 flyttade männen ca 78 000 kronor per flytt medan kvinnor flyttade ca 48 000 kronor per flytt.

Tabell om flyttnetto per 2015-06-30, helår 2014 och helår 2013 finns i det kompletta pressmeddelandet.

Fora administrerar kollektivavtalade försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka 4 miljoner anställda omfattas av via sin anställning. Fora är ett serviceföretag som arbetar med att skapa rationella, kostnadseffektiva lösningar som förenklar för våra kunder och partners. Varje år förmedlar vi drygt 15 miljarder kronor i premier och avgifter från drygt 214 000 företag till ett 40-tal försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Dessutom sköter vi pensionsval och information för Avtalspension SAF-LO och andra pensionslösningar inom det privata området. www.fora.se