Skip to main content

Invigning av Omtankens hus

Nyhet   •   Jul 04, 2018 07:58 CEST

Anna Mannfalk Omsorgsnämndens ordförande, Kerstin Romberg verksamhetschef Näsets Läkargrupp, Carina Wutzler Kommunstyrelsens ordförande och Christer Henriksson VD Förenade Care.

Under en symbolisk bandflätningsceremoni för vikten av ett gott samarbete invigdes Omtankens hus i Höllviken. Vellinge kommun samverkar med Förenade Care och en vårdcentral för att erbjuda äldre personer vård under samma tak.

Förenade Care driver vård och omsorgsboendet i Omtankens hus sedan april och kommer att öppna fler enheter samt starta dagverksamhet till hösten. Kommunen erbjuder en mötesplats med omsorgslägenheter, restaurang och informationscenter där samordnare finns på plats. Fastigheten är ett nollenergihus vilket innebär att det beräknas producera lika mycket eller mer energi än vad det förbrukar. Gröna obligationer har finansierat byggnadsprojektet.

Omsorgsnämndens ordförande Anna Mannfalk höll invigningstal och framförde glädje och stolthet över Omtankens hus och ser med tillförsikt fram emot ett tight samarbete aktörerna emellan i huset. ”Jag är stolt över att vi lyckats sammanföra en omsorg med individen i centrum. Omtankens hus visar social, ekologisk och ekonomisk omtanke.”

Christer Henriksson VD Förenade Care tackade för förtroendet och framförde att Förenade Care ser fram emot samarbetet och överlämnade en tavla i gåva till Omtankens hus. Invigningen innehöll även tal av Carina Wutzler Kommunstyrelsens ordförande, Kerstin Romberg verksamhetschef Näsets Läkargrupp samt Kulturförening Calluna som skänkte bilder på Höllviken från 40-talet. Representanter från kommunala pensionärsrådet och demensföreningen deltog i invigningen samt personerna bakom namnförslaget till Omtankens hus. De som ville fick möjlighet till rundvandring i lokaler och i Restaurangen bjöds kaffe, kaka och sommartårta.