Skip to main content

Prisbelönta sjuksköterskor inom palliativ vård

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 11:00 CET

Sjuksköterska Ingeli Simmross, Byle Gårds palliativa vårdenhet i Täby och distriktssköterska Maria Espemo, Myltblomman i Svenstavik, Förenade Care ha tilldelats utmärkelser för sina insatser inom palliativ vård.

Ingeli Simmross, sjuksköterska på Byle Gårds palliativa vårdenhet i Täby har utsetts till bästa palliativa sjuksköterska 2011 av SFPO, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, i samarbete med ett läkemedelsföretag.

I åtta år har sjuksköterskan Ingeli Simmross arbetat med vård i livets slutskede samt utbildningsfrågor inom palliativ vård. Motiveringen är att hon arbetar intensivt för att förmedla den palliativa vårdens budskap och gjort ett stort utbildningsuppdrag. Hon har stärkt vårdpersonalen att ta plats och arbetar aktivt för utvecklingen av vården och dessutom kombinerar hon detta med att själv arbeta med patienter.

”- Det är viktigt att kunskaperna om palliativ vård inte bara stannar inom cancervården eller den specialiserade vården. Jag vill att personalen på äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård också ska få ta del av detta.”

Palliativa Vårdenheten Byle Gård drivs sedan september 2001 av Förenade Care på uppdrag av Stockholm läns landsting.

Maria Espemo, distriktssköterska inom Förenade Care i Svenstavik, tilldelades Ingrid Lindbergs stipendium 2011 av Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond. Maria Espemo får stipendiet för sina insatser inom palliativ vård.

Maria Espemo har på ett föredömligt sätt gått i spetsen för utbildningsinsatser som syftat till att höja personalens kompetens gällande vården av de obotligt sjuka patienter som närmar sig livets slutskede i Bergs kommun, lyder motiveringen. Dessutom har Maria Espemo genom ett brinnande intresse och hängivet engagemang för dessa patienter varit en god förebild i det praktiska palliativa vårdarbetet.

Förenade Care AB är moderbolag för vård- och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Forenede A/S. Koncernen är privatägd med ca 8000 anställda. www.forenadecare.com