Skip to main content

I huvudet på smarta transportköpare

Evenemang

02
JUL
Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby
  -

Varmt välkommen till Svensk Sjöfarts seminarium ”I huvudet på smarta transportköpare” som äger rum under Almedalsveckan! Under seminariet diskuteras frågor som: Vad är transportköparnas möjligheter och ansvar för hållbara transporter? Vad krävs för att hållbara transporter ska bli norm och att dessa ska gå före? Styr alltid priset och vad är då politikens roll för att främja de bästa alternativen? Vilka positiva exempel finns?

Medverkande:
Åsa Coenraads, Riksdagsledamot, (M), Sveriges riksdag
Mikael Larsson, Riksdagsledamot, (C), Sveriges riksdag
Maria Gardfjell, Riksdagsledamot, (MP), Sveriges riksdag
Johan Büser, Riksdagsledamot, (S), Sveriges Riksdag
Niklas Gustafsson, Head of Sustainability and public affairs, Volvo
Stefan Savonen, Koncernansvarig energi & klimat, LKAB
Per Tunell, Wallenius Marine
Lars Höglund, VD, Furetank
Fredrik Larsson, Ansvarig för miljö- och klimatfrågor (moderator), Svensk Sjöfart