Högsta domstolen friar FST från mutanklagelser

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 13:22 CET

Högsta domstolen har idag avgjort frågan om Föreningen Svenska Tonsättares (FST) tidigare julmiddagar kunde betraktas som muta eller inte och HD friar FST på alla punkter.

Karin Rehnqvist tilldelas Järnåkerstipendiet 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 11:30 CET

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. 2019 års Järnåkerstipendium tilldelas tonsättaren Karin Rehnqvist för verket Blodhov (2019). Sveriges största kammarmusikstipendium om 100 000 kronor kommer att delas ut den 5 januari vid den årliga Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm.

Tonsättaren Madeleine Isaksson tilldelas Rosenbergpriset

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 11:01 CET

Tonsättaren Madeleine Isaksson tilldelas Föreningen Svenska Tonsättares Rosenbergpris 2018. Priset som delats ut sedan 1982 går till en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig. Årets pris om 75 000 kronor överlämnades vid den nordiska musikfestivalen Nordic Music Days 2019 i Bodø den 14 november.

Dirigenten Christian Karlsen tilldelas Interpretpriset

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 14:45 CET

Föreningen Svenska Tonsättare har sedan 1982 premierat musiker, ensembler, körledare och dirigenter som särskilt utmärkt sig genom att framföra samtida konstmusik. Årets Interpretpris om 50 000 kronor tilldelas dirigenten Christian Karlsen. Priset kommer att överlämnas vid en konsert med George Benjamin i fokus med Norrköpings Symfoniorkester under ledning av Christian Karlsen den 21 november.

​För mer ny svensk körmusik! – tonsättare och körledare möts i Lund 18-20 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2019 12:45 CEST

I syfte att utöka den svenska körrepertoaren och skapa kontakter mellan tonsättare och kördirigenter arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare i samarbete med Sveriges Körledare, Svensk Musik och Kungl. Musikaliska akademien, presentationsdagar för ny svensk körmusik. Programmet äger rum under körledarkonventet i Lund den 18-20 oktober och sammanfaller med Kördagar i Lund i regi av Musik i Syd.

Ny statistik: Positiv men långsam utveckling av konstmusikrepertoaren i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 12:00 CEST

Vilken repertoar uppförs vid de offentligt finansierade musikinstitutionerna som årligen framför över 100 000 minuter västerländsk konstmusik? Denna fråga är utgångspunkten i en aktuell rapport framtagen av Föreningen Svenska Tonsättare tillsammans med KVAST – ”Repertoarstatistik över tjugoen musikinstitutioner i Sverige under spelåren 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019.”

Pressinbjudan. Statistikrapport: Vem komponerar musiken som framförs vid svenska musikinstitutioner?

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 12:00 CEST

​Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) bjuder in till en presentation av rapporten ”Vem komponerar musiken? En repertoarstatistik över tjugoen svenska musikinstitutioner under spelåren 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019”.

Musikens Möjliggörare 2018 tilldelas Jörgen Pettersson och Mattias Rodrick

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2019 19:35 CET

För nionde gången delade Föreningen Svenska Tonsättare ut konstmusikpriset ”Musikens Möjliggörare” vid festivalen Svensk Musikvår på Musikaliska i Stockholm. 2018 års Musikens Möjliggörare tilldelas Svensk Musikvårs festivalledare Jörgen Pettersson och Svensk Musikvårs producent Mattias Rodrick.

Jenny Hettne tilldelas Järnåkerstipendiet 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2019 16:30 CET

Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. 2018 års Järnåkerstipendium tilldelas Jenny Hettne för verket A swarm came in from the dark (2014). Sveriges största kammarmusikstipendium om 100 000 kronor delades ut den 5 januari vid den årliga Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm.

​Kent Olofsson, Anna Petrini och Karin Starre tilldelas konstmusikpriser

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 08:00 CET

Idag, den 29 november delas Rosenbergpriset, FST:s Interpretpris och Musikens Möjliggörare ut vid Föreningen svenska tonsättares hundraårsjubileum på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Rosenbergpriset, som belönar en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig tilldelas Kent Olofsson. Interpretpriset går till Anna Petrini och Musikens möjliggörare prisar Karin Starre.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • mapcrtrkinbg.txribpjblawinsr@fzxstrt.sxrekj
  • 0709641693

Om Föreningen Svenska Tonsättare

Organiserar svenska tonsättare sedan 1918

Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området. FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen, medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet och överhuvudtaget främja svensk musikkultur.

FST har sitt säte och kansli i Stockholm. Styrelsen består av åtta aktiva tonsättare och sammanträder ca en gång per månad. Verksamheten är varierad och omfattar allt från rådgivning i ekonomiska frågor till anordnande av kurser och sociala sammankomster. Medlemmarna är spridda över hela Sverige men med en stor majoritet i Stockholmsområdet. Göteborg med omnejd och Skåne är andra tonsättartäta regioner. Ett antal medlemmar bor utomlands.

Medlem kan den bli som verkar inom den konstmusikaliska genren samt har etablerat sig något inom det officiella musiklivet. Se vidare information på hemsidan om hur du ansöker om medlemskap i FST.

Föreningen har alltsedan den grundades haft omfattande kontakter med utländska tonsättarorganisationer och har arbetat aktivt för att förstärka det internationella samarbetet både på det konstnärliga och upphovsrättsliga planet. FST är representerat i ECF (European Composers' Forum), ECSA (European Composers & Songwriter Alliance), FFACE (Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe). Det nordiska samarbetet inom ramen för NKR (Nordiska komponistrådet) är synnerligen aktivt. FST samarbetar också med andra konstnärsorganisationer, bland annat genom KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) samt tjänstgör som remissinstans på det musikpolitiska området. FST är också representerat i styrelser för institutioner, stiftelser och förvaltningsgrupper inom musikområdet.

Föreningen har funnits sedan 1918 då den grundades av dåtidens namnkunnigaste tonsättare såsom Kurt Atterberg, Hugo Alfvén, Oskar Lindberg, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, Wilhelm Stenhammar m.fl. Det var FST som 1923 grundade Stim (Föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå), när man insåg att bevakningen och administrationen av upphovsrätt och royalties tog för stor tid från den musikpolitiska debatten och från det egna komponerandet. Sedan dess är FST representerad i Stims styrelse och i olika kommittéer inom ramen för Stims verksamhet, inklusive Svensk Musik (Swedish Music Information Center). FST är huvudman för Stim tillsammans med SKAP (Svenska kompositörer av populärmusik) och Musikförläggarna.

Adress

  • Föreningen Svenska Tonsättare
  • Box 17092 - Besök: Hornsgatan 103
  • 104 62 Stockholm
  • Vår hemsida