Media-no-image

Snabbfotad precisionsentreprenör är Årets Företagare i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 20:25 CEST

Ikväll delade Företagarnas vd Günther Mårder ut priset till Årets Företagare Stockholms län vid en festlig tillställning i Skyddrummet på södermalm. Årets Företagare i Stockholms Län är Rade Paunovic som driver Microprecision AB,

– Genom det här priset hoppas vi på Företagarna att fler vågar ta steget att starta och driva företag i Sverige. 4 av 5 jobb har historiskt skapats av småföretagen och jag tror att det kommer öka i framtiden. Företagande är vägen till att stärka vårt lands konkurrenskraft, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Juryns motivering:

Årets Företagare 2015 är Rade Paunovic, Microprecision AB.Rade Paunovic har lyckats få Microprecision att växa med sina kunder. När affärerna krävt investeringar har det sällan tagit lång tid innan nya maskiner hittat in i lokalerna. Räcker inte lokalerna till har de snabbt byggts ut. För att kunna serva kunderna under hela produktlivscykeln har Rade även startat tillverkning i Serbien. Förutom de ca. 50 anställda i Upplands-Bro har de nu 60 anställda i Serbien. För att kunna förse produktionen med kunnig personal har han även dragit igång en yrkesskola. En sann entreprenör som vi med stolthet utser till Årets Företagare i Stockholms län.

Årets Företagar-gala hölls i Skyddsrummet på Södermalm i Stockholm ,där inbjudna gäster fick se Maria Berghäll, från Företagarnas Unga Nätverk, agera konferencier samt den kända komikern David Batra underhålla gästerna.

För mer information kontakta:

Jennie Claesson
Tf. Regionchef Företagarna Stockholm-Gotland
Telefon: 072- 077 80 65

Jennie.claesson@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region. 

Ikväll delade Företagarnas vd Günther Mårder ut priset till Årets Företagare Stockholms län vid en festlig tillställning i Skyddrummet på södermalm. Årets Företagare i Stockholms Län är Rade Paunovic som driver Microprecision AB,

Läs vidare »
Vlueqbv2rk3l8tw4bcz0

Lidingös första Jobbmässa 14 april

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 15:15 CEST

Missa inte Lidingös första jobbmässa som är ett samarbete mellan Företagarna Lidingö, Lidingö Stad och Arbetsförmedlingen.

Media-no-image

Nya vita jobb och nästan 600 000 användare under 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-04 09:00 CET

I dagarna har Rut namnsdag och ett grattis riktar vi till dem som heter så. Men kanske ännu mera grattis till alla i Stockholms-län som har dragit nytta av RUT-avdraget – som köpare, som företagare och framför allt till alla dem som fått jobb via avdraget. RUT-avdraget har blivit en succé. Sammanlagt har denna reform gett motsvarande 9 629 nya vita heltidsjobb och drygt 18 300 företag som jobbar mot hemsektorn! Omkring 600 000 personer utnyttjade avdraget under 2014. Och allt detta utan att det kostat skattebetalarna en enda krona, tack vare att svarta jobb har blivit vita.

Användningen av RUT-tjänster fortsätter att öka. Företagarnas granskning visar att antalet användare har ökat med 8,5 procent och beloppen med 14 procent. Här i Stockholms-län är motsvarande siffror för perioden en ökning av användningen med omkring 9 % oavsett om vi mäter belopp eller antal användare. RUT-avdraget har sammanlagt skapat motsvarande ca 3788 heltidsjobb i länet (varav 291 nya under 2014. Många jobb är på deltid så räknat som arbetstillfällen blir det betydligt fler. RUT-reformen är en av de lyckade satsningarna där personer som stått långt från arbetsmarknaden har fått jobb. Hela 174 602 personer i länet har under året utnyttjat avdraget och antalet företag verksamma inom RUT-sektorn är 5472. Det är helt enkelt en succé.

RUT har öppnat marknader för driftiga entreprenörer, företag har startats och vita jobb har skapats. Köpare har lättare att få ihop livspusslet – och allt detta utan att det kostar staten något. Men än viktigare är att både RUT och ROT har minskat acceptansen för svartjobberi och skattekriminalitet. Framtiden borde se ljus ut, men det finns orosmoln i form av nya uppgiftskrav och obligatorisk elektronisk ansökan för att få utbetalning från Skatteverket. E-lösningar har fördelar, men bör vara frivilligt, inget tvång. Det är orimligt att företagare som inte använder dator ska tvingas anlita hjälp eller lägga ned. Det går att söka dispens, men högst 6 månader.

Hur det går för Stockholms län och för Sverige avgörs av hur det går för de små företagen. Det är där som nya jobb, nya idéer och framtidens välstånd skapas. Under de senaste drygt 20 åren har 4 av 5 jobb skapats i små företag. Därför borde alla politikers högsta prioritet vara att skapa de allra bästa tillväxtmöjligheterna för små företag. Att behålla och utveckla RUT-avdraget borde ingå som en självklar del i detta. Varför inte inkludera alla mark- och trädgårdsarbeten där ju exakt samma problem med svartarbeten finns?

Så - Grattis RUT. Till riksdagen vill vi säga: RUT bör utvecklas och förbättras inte begränsas. Krångla inte till det.

Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Emma Tonnes, regionchef Företagarna Stockholms län

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region. 

I dagarna har Rut namnsdag och ett grattis riktar vi till dem som heter så. Men kanske ännu mera grattis till alla i Stockholms-län som har dragit nytta av RUT-avdraget – som köpare, som företagare och framför allt till alla dem som fått jobb via avdraget.

Läs vidare »
Media-no-image

Grattis ROT – mångårig framgång

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 08:00 CET

ROT-avdraget firar i dagarna 6 år. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Svarta jobb har blivit vita, och det har varit ett viktigt inslag för att få bort kriminalitet och svartarbete i byggsektorn. Avdraget har dessutom gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb, enligt Företagarnas beräkningar. Vi har antagit att hälften av ROT-avdraget gått till arbeten som annars gjorts svart eller inte alls. För Stockholms-län beräknas antalet ROT-jobb 2014 till ca 5321 stycken, i stort sett ett ökat antal gentemot föregående år.

I Stockholms län har 229 295 personer använt ROT-avdraget och 16098 företag jobbat mot ROT-sektorn. Det har skapat förutsättningar för nya företag, som kan expandera på marknader även utanför ROT-sektorn.

Antal användare och antalet företag som jobbar mot ROT-marknaden ökar fortfarande. Avdraget skapar jobb och marknader som annars hade varit svarta. Men ännu viktigare är att det kraftigt har bidragit till ändrade attityder, minskad acceptans för svartjobb och skattekriminalitet. En gemensam rapport av Byggbranschen i Samverkan och Företagarna visar att bara några få procent av kunderna frågar om att få arbete utfört utan kvitto. Innan ROT-avdraget var motsvarande siffra 45 procent.

Framtiden borde se enbart ljus ut, men det finns några orosmoln. Fusk går aldrig att helt eliminera även om det inte är vanligare inom ROT än inom andra områden. Trots det tas nu steg mot ökade uppgiftskrav på företagen och obligatorisk elektronisk ansökan för att få utbetalning från Skatteverket. Det finns fördelar med e-lösningar, men det bör vara en möjlighet och inte ett tvång. Det är orimligt att företagare som inte använder dator ska tvingas anlita hjälp eller lägga ned verksamheten. Det går visserligen att söka dispens, men högst sex månader.

Tack vare avdraget har vi fått snabbt växande marknader och sundare konkurrens. Allt detta utan kostnad för staten eftersom de nya vita jobben genererar skatteintäkter. De som tidigare jobbat svart får dessutom bättre arbetsvillkor och en större social trygghet, genom tillgång till socialförsäkringar och pensionssystem.

Så - Grattis till ROT! Till riksdagen vill vi säga: Utveckla och förbättra ROT är redo för fler tjänster - men krångla inte till det.

Rebecca Källström, Vice chefekonom Företagarna

Emma Tonnes , Regionchef Stockholms län

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region. 

ROT-avdraget firar i dagarna 6 år. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Svarta jobb har blivit vita, och det har varit ett viktigt inslag för att få bort kriminalitet och svartarbete i byggsektorn. Avdraget har dessutom gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb, enligt Företagarnas beräkningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Danderyd är Årets Företagarkommun

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 10:00 CEST

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Årets Företagarkommun 2014 blev Danderyds kommun.

– Tillväxt är utveckling, och vi vill genom denna undersökning belysa de kommuner vars företag vuxit snabbast. Fokus i olika rankingar av kommuners näringsliv är ofta vad politiken åstadkommer för företagen. Vi vänder på resonemanget och försöker istället belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.  säger Roland Sigblah, marknadschef för UC.

Årets Företagarkommun väger ihop fyra variabler – hur omsättningen har utvecklats, hur resultatet förändrats, hur antalet aktiebolag ändrats samt hur kreditvärdigheten utvecklats.

Precis som i fjol hamnar Stockholms län på första plats av rikets 21 län. Stockholms länsvinnare i Årets Företagarkommun 2014 blev Danderyds kommun. Sammantaget hamnar Danderyd på 6:e plats i riket. I alla fyra kategorier rankas kommunen på den övre delen av 100. Bäst lyckas man när det gäller utvecklingen av omsättningen där man ligger på 6:e plats i riket. Lägst rankas Salem kommun på plats 196. Länets största kommun, Stockholm, hamnar på plats 11.

–  Småföretagen är viktiga när det gäller både en ökad sysselsättning och ökade intäkter. I årets företagarkommun, Danderyd kommer 39 procent av kommunens skatteintäkter från de små företagen. Tittar vi på Stockholms län i stort står de små företagen för mer än hälften av den privata sysselsättningen i länet, säger Emma Tonnes, regionchef Företagarna Stockholms län

För mer information, kontakta:

Emma Tonnes Regionchef Företagarna Stockholms län  
telefon: 08-501 066 02

Roland Sigbladh Marknadschef UC
telefon: 073-914 84 60


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region. 

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Årets Företagarkommun 2014 blev Danderyds kommun.

Läs vidare »
Wlfbjw6gtid5aeo919ln

Årets Företagare i Stockholms län 2014 är Per och Patric Norman, Svegro AB från Ekerö

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 12:55 CEST

Under en mingelkväll i går på Mosebacke utsågs Årets Företagare i Stockholms län 2014. Priset delades ut av Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist. Vinnarnas företagarhistoria går tillbaka till 1960 då Per och Patrics föräldrar startade företaget och de har båda från tidigt ålder varit med i grönsakslanden.

Qkxv4hpko6csvxgcm1jl

Sollentunas mest företagarvänliga politiker 2014 är Douglas Lithborn (m) och Peter Godlund (mp)

Pressmeddelanden   •   2014-05-23 12:37 CEST

Under Sollentuna kommuns företagarlunch den 21 maj passade Företagarna på att utse Sollentunas mest företagarvänliga politiker 2014. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Apqtbfxjxlvbg74ua8wc

Haninges mest företagarvänliga politiker 2014 är Martina Mossberg (m) och Robert Noord (s)

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 15:17 CEST

Under ett lunchmöte idag på Quality Hotell Winn utsågs Haninges mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Haninge. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

B0ryp00e2vadgy50xdre

Täbys mest företagarvänliga politiker 2014 är Mikael Jensen (m) och Conny Fogelström (s)

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 10:52 CEST

Under ett frukostmöte idag på Scandic Täby utsågs Täbys mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Täby-Österåker. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Cyuwirctfk7ubty91wmw

Tyresös mest företagarvänliga politiker 2014 är Dick Bengtson (m)!

Pressmeddelanden   •   2014-05-14 16:57 CEST

Under ett lunchmöte idag på Kumla Herrgård utsågs Tyresös mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Tyresö. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf Regionchef Stockholm
 • pnorjennie.coklashijvrwjesson@foosaxgxredagzrhtagabcvgrna.se
 • 08 406 17 13

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • emma.tonnes@foretagarna.se
 • 08-501 066 02

Om Företagarna Stockholms län

Sveriges största företagarorganisation

Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.

Företagarna Stockholms län är en regionorganisation till Företagarna. Vi består av 24 stycken lokalföreningar runt om i länet.

Adress

 • Företagarna Stockholms län
 • Nytorgsgatan 17 A
 • 116 22 Stockholm
 • Vår hemsida