Skip to main content

Attityd och spontanansökningar viktigast vid rekrytering

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 20:02 CEST

Företagarnas rapport och seminarium ”Ett jobb blir till” i Almedalen visar att företag främst söker efter medarbetare med rätt attityd till jobbet. Viktigast för att finna framtida medarbetare är det egna nätverket och spontansökningar.

- Nya och växande företag är oerhört personberoende på ett sätt som underskattats i den förda politiken. Jag efterlyser nu politiska förslag som möter de verkliga hindren för nya jobb i småföretagen, som skapar fyra av fem nya jobb i näringslivet, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Utöver attityd och spontanansökningar lyfter många företag fram att lagar och avtal upplevs mer som ett hinder än som ett stöd för företag som vill anställa. Vid seminariet blev det också tydligt att mängden lagar och regler skapar komplexitet och oöverskådlighet, som i sig skapar rädsla och
kanske är ett större problem än reglerna i sig.


Elisabeth Thand Ringqvist drar tre slutsatser av seminariet och kommer under veckan att testa slutsatserna vid bland ekonomisk-politiska seminarier hos Socialdemokraterna och Moderaterna:

 -  Arbetsförmedlingen måste tydligare än idag arbeta med attitydfrågor och att klargöra för arbetssökande vad som krävs för att få ett jobb, inte bara i form av kompetens, utan också i inställning till den egna rollen på ett företag. Man måste också arbeta mer skräddarsytt mot de små företagen för att anpassa den egna organisationen och regelverket till deras situation.

 -  Det krävs utökade möjligheter till olika former av nyanställningar, som förlängd provanställning, utbildningsanställning och liknande, som gör det möjligt att under längre tid inte bara pröva färdigheter, utan också attityd och långsiktig utveckling.

-  Kostnaden för att anställa måste bli lägre för att minska den ekonomiska risken vid nyanställningar.


 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy