Skip to main content

Kommentarer till ESO-rapporten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:42 CEST

Samtidigt som ESO-studien om jobbskapande bekräftar bilden av att de nya jobben under 20 års tid har skapats i småföretag, så präglas tyvärr presentationen av rapporten andra faktorer än analysen av hur tillväxten och dynamiken i företagssektorn kan förbättras. Det säger Företagarnas chefekonom Lars Jagrén i en kommentar till studien.

ESO-studien ”Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009” visar samma resultat som Företagarnas kartläggning, att merparten av de nya jobben i näringslivet under 20 års tid har tillkommit i små- och medelstora företag. En förklaring som författarna resonerar kring är att utvecklingen troligen drivits fram av teknisk utveckling, avreglering av ekonomin och tilltagande globalisering.

ESO-rapporten pekar på andra slutsatser som Företagarna delar. Dit hör vikten av mångfald bland företag, företagsformer och ägare. Dit hör också kritiken mot synsättet att politiska beslutsfattare har möjlighet att peka ut framtidens vinnarbranscher.

När författarna presenterat rapporten på SvD Brännpunkt och i Ekot, har tonvikten dock lagts vid att inriktningen av politiken mot de små företagen skulle vara ett hot mot tillväxten i stora företag. I Ekots intervju med en av författarna Lars Persson, uttrycks detta som att stora företag är mer effektiva och att risken är att vi får små företag som inte tar risker och inte är högproduktiva.

Dagens presentation av Småföretagarbarometern visar tydliga signaler om att småföretag vill expandera och växa. 56 procent av småföretagen i Sverige ser expansionsmöjligheter men att dessa hämmas av olika tillväxthinder.  Vi vet också att de småföretagen och deras ägare ofta är betydligt mer riskbenägna än större enheter.

- När det är så tydligt att jobben skapas i de små företagen så måste myndigheter hitta sättet att jobba med många små företag istället för några få stora, säger Lars Jagrén

Diskussionerna om storföretagens fördelar i form av effektivitet och produktivitet hamnar dessutom lätt i ett statiskt resonemang, där kortsiktigt effektivitet och stordriftsfördelar lyfts fram som konkurrensfördelar, snarare än den dynamik, innovationsförmåga och flexilibilitet som kännetecknar många småföretag.  De senaste 20 åren har varit innovationsdecennier i Sverige, med världsledande IT-tjänster som skype och Spotify, det svenska spelundret, framväxten av en modern tjänstesektor inom RUT och en explosionsartad utveckling inom life sciences.

 - Gemensamt för dessa är att utvecklingen drivits av små företag, samtidigt som många storföretag av konkurrenskaftsskäl monterat ner närvaron i Sverige. Antydan att storföretag skulle vara mer risktagande och därmed mer innovativa saknar förankring i utvecklingen och blir bara fel, säger Lars Jagrén.

Företagarna kritiska till den till synes okontroversiella slutsatsen att näringslivet mår bäst av neutrala regler och att riktade satsningar i form av regelanpassning till småföretag skulle missgynna stora företag. Han menar att det ger sken av att regelverket i dag är särskilt gynnsamt för småföretag, vilket inte stämmer med Företagarnas bild.

 Det är möjligtatt författarna vill rikta in kritiken mot Tillväxtverkets satsningar, varav en del kritiserats av Riksrevisionen tidigare. Och oftast är detta just dessa som handlar om ”stöd”. En annan grupp som ESO kanske pekar på är viljan att inom forskning och innovation rikta sig till vissa branscher, vilket nationalekonomer sällan tycker är en riktig satsning. I båda dessa fall delar Företagarna kritiken mot denna typ av stöd.

-Frågan om månadsrapportering visar att regelverket fortfarande utgår från hur stora företag fungerar. I dagarna diskuterar riksdagen jämställdhetsplaner och lönekartläggning, där bördan är mycket större i småföretag utan HR-funktion. 

- 3:12-reglerna missgynnar delägande i småföretag för anställda och ställer orimliga krav på löneuttag just i fåmansbolag. Listan kan göras lång på hur statliga åtgärder är utformade från storföretags verklighet och hur små ägarledda företag misstänkliggörs.  Denna typ av frågor skulle verkligen förtjäna en ESO-rapport, avslutar Lars Jagrén.

 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy