Skip to main content

Företagarna kommenterar Exportkreditbarometern

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 07:45 CET

Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Det visar SEK:s Exportkreditbarometer som presenteras idag. Företagen  – såväl stora som små och medelstora - säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare. Det kommer leda till en positiv sysselsättningsutveckling i Sverige under det närmaste året. 

Medan de stora företagen väntas öka antalet anställda utomlands väntas de mindre företagen anställa både utomlands och i Sverige. Det är med andra ord de mindre bolagen som väntas stå för jobbtillväxten i Sverige.

- En positiv siffra ur rapporten är att närmare 70 procent av småföretagen anger att de ser ökade exportorderingång. Exportkreditbarometern visar likt företagarnas Småföretagarbarometer att det finns en tillväxtvilja och tillväxtpotential. Den visar också att småföretagen ser ljuset i konjunktur- och finansoron. Men för att det inte ska stanna vid ett ljus i horisonten behövs åtgärder för att skapa bättre tillväxtförutsättningar, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Exportkreditindex ligger kvar på 55, vilket indikerar att företagen upplever en förbättring av sin finansiella ställning samt ser ett ökat behov av finansiering (en siffra över 50 indikerar förbättring/ökning).  Det som drar ner siffran är att villkoren till finansiering har försämrats. Företagen uppger också att finansiering är en av de viktiga faktorerna för att en exportaffär ska bli av. En tredjedel av företagen säger att de har tackat nej till en exportaffär på grund av finansieringsskäl. Det visar på vikten av finansiering.

- De små och medelstora företagen har upplevt en sämre tillgång till finansiering de senaste sex månaderna men förväntar sig en bättre tillgång till finansiering framöver, säger Marie Giertz, Chefsekonom på Svensk Exportkredit. Det finns med andra ord en risk att vissa exportaffärer, och i förlängningen jobbtillväxten, hotas om inte de mindre företagens förväntningar om en bättre tillgång till finansiering införlivas.

Läs hela Exportkreditbarometern med mer förklaringar på www.sek.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera