Skip to main content

Förstärkta rättigheter för småföretagare mot bluffbolag

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:05 CET

Verksamhet kopplad till bluffakturor kriminaliseras i ett tidigare skede. Det är en av slutsatserna i betänkandet från Egendomsskyddutredningen (Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. SOU 2013:85) som överlämnas till justitiedepartementet idag.

Lars Nordfors, expert i Egendomsskyddsutredningen
och chefsjurist på Företagarna, kommenterar betänkandet:

– Förslaget att kriminalisera verksamhet kopplad till bluffakturor på ett tidigare skede är något som Företagarna stridit för under många år, säger Lars Nordfors. Bluffakturorna kommer att regleras i en särskild paragraf i brottsbalkens bedrägerikapitel och blir förhoppningsvis till stor nytta för småföretagen.

Begreppet bluffakturor har utvecklats till ett samlingsnamn för flera olika bedrägliga metoder till syfte att lura Sveriges företagare. För Sveriges småföretagare är bluffakturor ett ständigt aktuellt ämne. Enligt en färsk undersökning har fler än hälften av landets småföretagare har drabbats av bluffakturor.

– Det finns många värdefulla förslag mot bluffbolagen i betänkandet, men det är av högsta vikt att polis och åklagare fortsätter att utreda brott, säger Lars Nordfors.

För mer information, kontakta Företagarnas pressjour dygnet runt på 08-406 18 80  press@foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera