Skip to main content

Höjd entreprenörsskatt ett hot mot företagandet

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 14:50 CET

Företagarnas vd Günther Mårder

Utredningen om entreprenörsskatten, eller 3:12-reglerna, som presenterades i dag innehåller kraftiga regelskärpningar och höjd skatt, något som skulle slå hårt mot företagandet i Sverige. Förslagen skulle drabba alla fåmansföretagare, från soloföretagaren till ägaren med många anställda.

- Det är i småföretagen som 4 av 5 nya jobb skapas. Sverige behöver ett attraktivt företagsklimat så att unga högutbildade entreprenörer väljer att starta och utveckla sina företag här. Då är en entreprenörsskatt på rimlig nivå en central del. Höjda skatter i kombination med ökad global konkurrens riskerar att dränera Sverige på spetskompetens, säger Företagarnas VD Günther Mårder.

För företagen är det viktigt att veta vilka spelregler som gäller på lång sikt. Skärpta regler och höjda skatter riskerar att öka den politiska osäkerheten och minska viljan att investera och anställa fler.

- Entreprenörsskatten har i stort utvecklats positivt det senaste decenniet. Det har lett till fler och växande företag och ökade skatteintäkter för staten. Nu märks en hårdnande attityd mot entreprenörer och därmed en ökande oro för att denna positiva utveckling är på väg att brytas. Det vore verkligt illa för Sverige, fortsätter Günther Mårder.

Företagarna ser med stor oro på att de samlade effekterna av förslagen på entreprenörskap och jobb inte har analyserats tillräckligt.

- Utredningen har kommit fram till att förslagen skulle öka skatteintäkterna med nära 5 miljarder kronor. Från Företagarnas sida är vi mycket tveksamma till om höjda skattesatser och skärpta regler skulle ge en sådan effekt. Det vi har sett under det senaste decenniet är tvärtom att bättre villkor för entreprenörer leder till ökade skatteintäkter. Det borde regeringen ta fasta på, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.

- Skärpta regler, höjd skatt och mer krångel gör det svårare att vara småföretagare. Företagare behöver inte mer krångel utan mindre, fortsätter Annika Fritsch.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy