Skip to main content

Kävlinge har störst tillväxt – Årets Företagarkommun 2014

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:00 CEST

I UCs och Företagarnas gemensamma tillväxtmätning Årets Företagarkommun är vinnaren Kävlinge i Skåne.

– Under ett enskilt år betyder företagens prestationer och konjunkturutvecklingen mer för den lokala tillväxten i kommunen än regelverk och skatter, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Årets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats snabbast under det senaste året. Företagen i Kävlinge har under 2013 ökat omsättningen med 6 procent och förbättrat resultatet med i snitt 26 procent. På andra plats kommer Bergs kommun i Jämtlands län och på tredje plats kommer Färgelanda kommun i Västra Götalands län.  

– 2013 var precis som 2012 ett tufft år för många svenska företag. Men trots den svaga konjunkturen har många företag gjort starka insatser vilket lett till att kreditvärdigheten fortsatt förbättrats, säger Anders Hugosson, vd för UC.

Gällivare – bäst på uthållig tillväxt

Gällivare kommun i Norrbottens län är bäst när alla kommuners resultat de senaste fem åren rankas i mätningen över uthållig tillväxt.

– Under de senaste fem åren företagen i Gällivare kommun haft framskjutande placeringar, vilket inneburit att de haft bra tillväxt och resultatutveckling varje år, vilket är imponerande, säger Anders Hugosson.

Till skillnad från många andra mätningar om företagande så belyser Årets Företagarkommun inte vad politiken gör för företagen, utan istället vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt. 

– God och stabil tillväxt är viktigt för en kommuns ekonomi, sysselsättning och välfärd. En kommun som lyckas skapa ett bra lokalt företagarklimat där företag vill växa och investera får mycket tillbaka från sina företagare, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Läs hela rapporten

För mer information, kontakta:
Anna Söderström, pressekreterare Företagarna 
telefon: 072-250 75 80

Roland Sigbladh, marknadschef UC
telefon: 073-914 84 60

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året och Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen. Variablerna hämtas från företagens bokslut. 2013 års bokslut har jämförts med boksluten från 2012. 


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy