Skip to main content

Kan bara straffas en gång!

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 10:46 CEST

En enig Högsta domstol har idag slagit fast att det är förbjudet att ta ut både skattetillägg och åtala för skattebrott för samma gärning.
En mycket viktig markering för rättssäkerheten, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.
Detta är en fråga som har debatterats både mycket och länge. 

Svenska regler om skattetillägg innebär en särskild typ av straffrättslig sanktion och har hittills i vissa fall kombinerats med straffansvar för skattebrott.

Högsta domstolen kommer nu fram till att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning omfattar systemet med skattetillägg och brott enligt skattebrottslagen. Domen är tydlig med att rätten gäller såväl i frågor om moms som inkomstskatt och arbetsgivaravgifter.
Förbudet mot dubbla förfaranden gäller om ansvaret skulle drabba samma fysiska person men också i fall där det primära ansvaret för skattetillägg ligger på en juridisk person och drabbar ägare eller styrelseledamot i form av ett företrädaransvar. Hinder mot åtal för skattebrott inträder redan när
Skatteverket har fattat beslut om skattetillägg för en gärning, beslutet behöver inte ha vunnit laga kraft.

Samtidigt slår domstolen fast att skattetillägg och ansvar för bokföringsbrott inte omfattas av förbudet mot dubbelbestraffning. I det fallet ser domstolen ett tidsmässigt glapp och tolkar felen som olika
gärningar.

Det är rimligt att personer som har drabbats av dubbla straff nu kommer att begära resning och skadestånd med stöd av denna dom, säger Annika Fritsch.

Målet heter B 4946-12.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy