Skip to main content

Ny rapport från företagarna: Endast var sjätte företagsledare är kvinna

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:02 CEST

Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Det vi kan konstatera är att det är långt kvar till en balans vad gäller könsfördelning bland företagsledarna. Även om variationen mellan olika branscher och län till viss del är stor, så är enbart en av sex bland de högsta befattningshavarna i de undersökta företagen kvinnor.

På nationell nivå ser vi tydliga tendenser till en högre grad av balans inom sektorer som vård, omsorg och socialtjänst, samt det som kallas övriga konsumenttjänster, där exempelvis tvätterier, begravningsbyråer, frisör- och skönhetssalonger samt inrättningar för kroppsvård inkluderas. Den sistnämnda är den enda branschen där kvinnliga företagsledare är i majoritet, med 54 % av kvinnor bland företagsledarna.

- Det är oroväckande att det finns så stora skillnader i vilka som startar och driver företag baserat på kön, det blir tydligt för mig när jag läser rapporten. Det finns mycket att göra för att främja företagande bland kvinnor, inte minst vad gäller trygghetssystemen där tillgången för företagare är begränsad, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Om vi rankar länen efter andel kvinnor bland företagsledare hamnar Stockholms län i topp, med 20,1 % kvinnor bland de högsta befattningshavarna i företagen. Det kan jämföras med Jönköpings län, som hamnar längst ner med 12,4 %. Bland kommunerna toppar Vaxholm med 27,5 % andel kvinnor, medan Bjurholm hamnar sist med enbart 5,2 %.

- Företagarna arbetar för att det ska vara enkelt för alla, oavsett kön eller härkomst, att starta och driva företag i Sverige. Skillnaderna vi ser både mellan branscher, län och kommuner kan vara viktiga att titta närmare på för att hitta goda exempel på hur man på lokal eller regional nivå kan arbeta för att främja kvinnors företagande, fortsätter Patrik Nilsson.

För att fler kvinnor ska ha möjlighet att starta och driva företag vill Företagarna bland annat:

  • Att arbetet med att främja och synliggöra positiva exempel och kvinnliga entreprenörer som förebilder stärks.
  • Förbättra tillgången till trygghetssystemen för företagare. Trygghetssystemen måste utformas så att de inte bara passar anställda, utan också kan nyttjas av företagare, oavsett vilken företagsform de använder.
  • Göra det billigare att anställa. Kostnaden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige idag. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt.
  • Utöka Rut-avdraget. Företagarna vill att det snarast ska tillsättas en utredning med ett brett mandat att föreslå utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner.
  • Inte begränsa vinster i välfärden. Förslaget om vinsttak enligt Reepalus utredning skulle slå hårt mot kvinnors företagande över hela Sverige.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/kvinnors-foretagande/

Mer information:

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, 070 653 80 21

Hannes Mård, pressekreterare, 070-788 74 55

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.