Skip to main content

Ny studie från Företagarna: Arbetsgivaravdraget skapar 78 000 nya jobb

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 10:30 CEST

Företagarna har idag presenterat en studie om arbetsgivaravgifter och förslag om att införa ett arbetsgivaravdrag som sänker arbetsgivaravgifterna med knappt 10 procent. På 3 års sikt kan det ge 78 000 nya jobb i existerande och i nya företag. Arbetsgivaravdraget innebär att alla företag får del av sänkningen upp till en lönesumma på 3,2 miljoner kronor.

– På 3 års sikt kan det ge 78 000 nya jobb i existerande och i nya företag. Vi föreslår ett stegvis införande som är statsfinansiellt genomförbart. Avdraget får störst effekt de små företagen som är Sveriges dominerande jobbskapare, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Sverige har en internationellt sett mycket hög arbetsgivaravgift. År 2009 var arbetsgivaravgifterna inom EU-19 i genomsnitt 20,6 procent, det vill säga elva procentenheter lägre än i Sverige. Sveriges främsta konkurrentländer har mindre än hälften så höga arbetsgivaravgifter som Sverige. Om den allmänna löneavgiften tas bort skulle de svenska arbetsgivaravgifterna hamna på en mer jämbördig nivå med genomsnittet i Europa.

– Anders Borg och regeringen har varit tveksamma till generella sänkningar av arbetsgivaravgiften, förslagen har ansetts ineffektiva för att de leder till ökade lönekrav som äter upp kostnadssänkning. SKOP har på uppdrag av oss och Fores intervjuat ledare för 47 av 52 huvudförbunden inom LO, TCO och SACO, vilket visar att kritiken från regeringen är obefogad. 6 av 10 av de fackliga ledare tror inte att deras löneanspråk skulle påverkas av sänkta arbetsgivaravgifter, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Arbetsgivaravdraget i korthet:

-          Slopa den allmänna löneavgiften på 9,2 procent för alla företag men med ett tak på lönesumman på ca 3,2 miljoner kronor.

-          Det kan skapa uppemot 78 000 nya jobb i existerande och i nya företag på 3 års sikt.

-          Kostnaden för reformen är 15 miljarder år 1, 10 miljarder år 2 och 5 miljarder år 3.

-          Reformens självfinansieringsgrad uppgår till nästan 90 procent.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy