Skip to main content

Nystartszoner inte rätt väg för bättre företagarklimat

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 17:41 CEST

Utredningen om nystartszoner har idag överlämnat sitt betänkande till finansminister Anders Borg. Ett system med nystartszoner föreslås införas från januari 2014. Företagarnas chefekonom Lars Jagrén, tillsammans med Johan Fall från Svenskt Näringsliv, lämnade ett särskilt yttrande till utredningen.

- Regeringens intentioner att öka integrationen genom att satsa på ökat företagande är bra. Men förslaget som presenteras idag riskerar att skapa konkurrenssnedvridningar för företag som inte kvalificerar. Det är också ett system som är svårt att överblicka för den enskilde företagaren, säger Lars Jagrén.

Svenska företagares största tillväxthinder är skatten på arbete, de höga arbetsgivaravgifterna. I somras föreslog Företagarna en generell sänkning för alla företag med knappt 10 procent på en lönesumma upptill tre miljoner kronor.

– Ett sådant arbetsgivaravdrag kan ge mer än 75 000 jobb i Sverige på tre års sikt, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna. Dessutom är det en enkel modell som inte skapar ytterligare regelkrångel och gränsdragningsproblem.

För kommentarer, kontakta:
Anna Söderström
pressekreterare Företagarna
telefon: 072-250 75 80

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy