Skip to main content

Unikt samarbete mot bluffakturor

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 11:30 CEST

På Företagarnas initiativ bildades det under våren 2012 ett nätverk som nu har formaliserats till ett samarbete mellan Kronofogdemyndigheten, Polisen, Svensk Handel, UC, Skatteverket och Företagarna.

Ytterligare aktörer medverkar men de kommer att offentliggöras i höst.

- Äntligen har vi kommit en bit på vägen för att få ordning på bluffakturor. Vi lyfte det stora samhällsproblemet våren 2012 och har nu fått ihop ett brett samarbete med flera viktiga aktörer. Förhoppningen är att i höst få fram både skarpt lagförslag men även nya arbetssätt för att få bukt med denna kriminalitet, säger Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna.

Ett fakturabedrägeri på 10 000 kronor kan vara förödande för ett litet företag. Ändå har frågan fått begränsad uppmärksamhet då skadeverkan är begränsad i större företag. Omfattningen är stor och verksamheten omsätter ca 1,2 miljarder kronor. Tidigare har systematiken i denna brottslighet riktad mot företag inte gjorts synlig. Det är organiserad brottslighet - inte sällan med kopplingar till annan grov brottslighet.

Ett snabbt och konsekvent agerande från myndigheternas sida för att utreda och beivra brott är grundläggande för att nå resultat. Företag själva kan göra mycket för att minska risken att bli utsatt genom att säkra rutiner för beställningar och betalning. Även i små företag bör man ha rutiner för hur företaget ska hantera inkommande samtal för att försvåra för bedragaren, inte minst under sommarmånaderna då det ofta finns oerfaren personal i företaget. Man kan också eftersträva att ha tydliga checklistor eller rutiner för attestering och kanske en lista på godkända gironummer för att förebygga felaktiga betalningar.

- Med enkla medel och stabila rutiner går det att undvika de vanligaste fällorna som bedragarna använder. Flera av de medverkande aktörerna har checklistor och rådgivningar som kan spara stora pengar för företag som annars hamnar hos kriminella. Ring gärna vår rådgivning för företag. Vi om några har bred erfarenhet att hjälpa företagare i knipa, säger Elisabeth Thand Ringqvist

För att motverka bedrägerier finns det fler samarbeten. Bedrägeriguiden lanserades nyligen där Företagarna, Svensk Handel, Polisen och stiftelsen .se gemensamt ger konkreta tips mot bedrägerier på nätet. Inför sommaren trappar vi nu upp flödet för att förbättra informationen till företagare om hur de skyddar sig mot bluffakturor.

Här är några konkreta råd som diskuterats i samarbetet:

- Uppdatera leverantörslistan över företagets samtliga godkända leverantörer, acceptera inte fakturor, eller påstådda avtal, från företag som inte finns på leverantörslistan.

- Förbered ett standardbrev där okända fakturor bestrids och avtalsunderlag efterfrågas. Det kan semesterpersonalen använda för att undvika att bluffakturor går till inkasso och Kronofogden.

- Bestridandet ska innehålla sakliga skäl till varför du inte accepterar betalning, till exempel:
”Motsätter oss betalningsansvar då vi inte har beställt dessa varor eller tjänster.”

-Bestrid på ett sätt som ger en kvittens på att bestridandet skickats, till exempel via e-post eller fax.

- Instruera personalen att aldrig acceptera någon form av inspelning via telefon samt att inte ingå några avtal under semesterperioden. Samtliga sådana ärenden kan vänta till efter semestern.

- Polisanmäl! Falska fakturor är försök till bedrägeri.

- Den som har fått en bluffaktura kan även hjälpa till och varna andra företagare genom att anmäla bluffakturan till Svensk Handels Varningslista på internet.

- Viktigast av allt, finansiera inte kriminalitet - betala inte bluffakturor.

- "Bestrid och betala absolut inte. Ring oss - vi vet hur man ska bestrida och agera när bedrägeri förekommer", säger Lars Nordfors, Chefjurist på Företagarna.

Mer kunskap, tydliga rutiner och en vana att polisanmäla hos företagen underlättar ett systematiskt brottsbekämpande arbete från myndigheternas sida och försvårar för fakturabedragarna att verka. Under lång tid har brottslighet riktad mot företag negligerats, med låg risk för upptäckt och låga straffsatser. Men brott mot företag är ett hot inte bara mot företagarna, utan mot företagens förmåga att växa, anställa och skapa intäkter. Att bekämpa dessa brott är ett gemensamt intresse för hela samhället och det är hög tid att skärpa insatserna.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy