Skip to main content

Vd Elisabeth Thand Ringqvist och Företagarna Årets Lobbyist 2013

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 17:40 CET

Priset delades ut vid Resumés seminarium ikväll i Nemessalen.

Stoppa månadsrapporteringen
Vd Elisabeth Thand Ringqvist och Företagarna drev en intensiv kampanj under perioden 2012-2013 riktad mot förslaget att företagen skulle lämna detaljerade månadsrapporter om varje anställd. I höstas förklarade regeringen att det inte skulle genomföras.”

- Vi kanaliserade företagares upprördhet över tänkt ökad byråkrati som skulle hota tillväxt och jobben i företagen. Företagare runt om i våra 260 föreningar skrev lokala insändare, facebookgrupper bildades och politiker uppvaktades på allt från Konsum till partistämmor samtidigt som formella beräkningar om dråpslaget mot företagen tydliggjordes för regering och riksdag. Företagarna visar åter upp sig såsom en modern folkrörelse, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Företagarnas opinionsarbete har en mångårig tradition med både långsiktiga och kortsiktiga målsättningar. Målet är Europas bästa företagsklimat

- Framgångsrik lobbyism handlar om att kunna sin sak på djupet, tålmodighet och att bygga långsiktigt förtroende hos mottagare, både politiker och andra opinionsbildare.  Det gäller att uppfattas som trovärdig när det kommer till skarpt läge och det är nödvändigt använda riktigt hårda ord för att beskriva konsekvenserna av ett politiskt förslag, säger Elisabeth Thand Ringqvist

Om Månadsrapportering

Beskedet att regeringen inte gick vidare med kravet på månadsuppgifter var en seger för landets småföretagare.

Förslaget innebar dels att alla arbetsgivare skulle rapportera löner och förmåner på individnivå till Skatteverket varje månad och dels att rapporteringen skulle vara mer detaljerad.
Det fanns också förslag att uppgifterna skulle periodiseras, det vill säga redovisas på intjänande- i stället för utbetalningsmånad, vilket ytterligare skulle ha krånglat till rapporteringen.

Vd Elisabeth Thand Ringqvist och Företagarna reagerade hårt på förslaget och kampanjade sedan våren 2012 och fram till hösten 2013 för att stoppa månadsrapporteringen genom närvaro på partiarrangemang, hemsida och facebooksida samt otaliga insändare och debattartiklar i hela landet. På Företagarnas uppdrag tog Ramböll fram en rapport som visade på helt andra kostnader för förslagets genomförande än de som regeringens utredare tagit fram. Många andra organisationer såsom Svenskt näringsliv och LRF slöt upp bakom kritiken.  Redan i samband med vårbudgeten aviserade regeringen att förslaget krävde ytterligare beredning och i och med regeringens besked i höstas var frågan avgjord åtminstone fram till riksdagsvalet 2014.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera