Skip to main content

Replik till LO - Vinst i välfärden

Nyhet   •   Okt 13, 2017 12:20 CEST

Magnus N:son Engelbäck ​Regionchef Företagarna Syd

I artikeln ”Upp till bevis mot vinstjakten” den 16 september i Trelleborgs Allehanda gläds LO-företrädare åt regeringens kommande förslag om vinstbegränsningar för välfärdsföretag. Av skrivningarna undrar man dock om LO själva har förstått hur förslaget är utformat och vilka effekter det kommer att få.

Regeringen har meddelat att man kommer lägga fram ett vinstbegränsningsförslag för företag i omsorgssektorn och skolsektorn. Som grund för det kommande förslaget ligger välfärdsutredaren Ilmar Reepalus vinsttaksmodell. Utredningsförslaget om vinsttak har dock kritiserats på bred front, så det är sank mark man från regeringens sida bygger vidare på.

LO-företrädarna anser att näringslivet bara drar upp ”skräckscenarier” om nedläggning av verksamheter och minskad valfrihet. Enligt LO-företrädarna finns inga sådana risker, eftersom de påstår att förslaget riktar sig mot de företag ”som är ute efter att tjäna stora pengar, inte de företag som vill göra ett bra jobb med tillräckliga resurser”. Detta stämmer dock helt enkelt inte.

Det verkar florera en utbredd missuppfattning om att Välfärdsutredningens förslag innebär ett vinsttak på 7 % av omsättningen. Utredningen har dock inte använt det vanliga sättet att beräkna vinst, utan här handlar det i stället om 7 % på ”bokfört operativt kapital”. Analyser har visat att förslaget skulle innebära faktiska vinstnivåer på 1-2 % för de flesta företag och för en del ingen vinst alls. Observera att detta alltså inte handlar om ägarnas vinstuttag och placering av pengar i skatteparadis, som LO ger sken av. Detta handlar i stället om att begränsa företagens möjligheter att gå med vinst över huvud taget. Under dessa förutsättningar går det inte att bedriva en stabil och kvalitativ verksamhet över tid.

LO:s föreställningar om att förslaget har udden riktad mot dem som bedriver vinstjakt stämmer alltså inte. Förslaget kommer slå hårt mot samtliga företag och i synnerhet de många små företagen. De små företagen som bedriver hemtjänst, äldreboenden, förskolor, skolor etc kommer inte ha råd att öka sitt bokförda operativa kapital genom olika investeringar, t.ex. inköp av nya fastigheter. De flesta små företagen i sektorn – ofta drivna av kvinnor - kommer i stället se sig tvingade att lägga ned sina verksamheter. De större företag, som LO säger sig vilja motarbeta, skulle ha något bättre ekonomiska möjligheter att hantera situationen, men sannolikt skulle även de större innovativa och kostnadseffektiva företagen lämna sektorn.

Vinsttaket tar inte någon hänsyn till vilken kvalitet och nytta de enskilda välfärdsföretagen har för enskilda människor, utan drar bort mattan under fötterna för dem alla. Resultatet av detta blir färre välfärdsaktörer, minskad valfrihet för oss som medborgare och minskad utveckling och innovationskraft inom de berörda sektorerna.

Kvar lämnas landets kommuner som kommer behöva bygga upp egna verksamheter för att täcka upp för bortfallet som uppstår om de privata välfärdsföretagen tvingas bort. Det kommer bli mycket svårt att hantera i de många kommuner som idag är starkt beroende av privata företag för att kunna klara av sitt åtagande gentemot sina medborgare.

Det finns utmaningar i välfärdssektorn, men det presenterade vinsttaket är inte lösningen på detta. I stället behöver vi sätta fokus på att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheterna – och det bör gälla oavsett om det rör privata företag, idéburen verksamhet eller offentlig sektor. Välfärdssektorn behöver utvecklas – inte avvecklas.

Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

2017- 10- 13
Magnus N:son 
Engelbäck
Regionchef  Företagarna Syd

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.