FöretagsByggarna och KTH Seed Capital investerar i mikroelektronikföretaget Replisaurus Technologies

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2004 09:00 CET

Replisaurus banbrytande teknologi består av en elektrokemisk tillverkningsprocess där man byter ut de krävande litografistegen mot elektrokemi och återanvändbara masterelektroder.

Med Replisaurus ECPR–process (ElectroChemical Pattern Replication) kan man direktkopiera mönsterstrukturer i metall istället för att som idag rita strukturer med fotomasker och högenergiljus. Replisaurus ersätter därmed hela litografiprocessen och tillverkningstiden för ett metallmönster kan minskas från 2 timmar till 2 minuter.


Patrik Möller, VD Replisaurus:
"FöretagsByggarna och KTH Seed Capital adderar ett stort värde till oss som entreprenörer med deras kompetens och nätverk. Vi är mycket glada över att jobba med de kanske mest professionella investerarna i tidiga faser i Norden. Att man dessutom satsar på mikroelektronik i en lågkonjunktur är extra kul. Investeringen gör det möjligt för oss att fokusera på den fortsatta utvecklingen och partnerskap för att få industriell acceptans för vår teknik så fort som möjligt."


Jakob Svärdström, VD KTH Seed Capital:
"Replisaurus är tveklöst ett av de mest intressanta nystartade företagen inom mikroelektronik just nu. Ett ungt och drivet team parat med en teknologi som kommer att kunna skapa avsevärda kostnadsbesparingar och processvinster i en av världens största industrier. Det är också mycket roligt för Kista, som har lång tradition av mikroelektronik men haft det lite motigt på senare år."


Replisaurus arbetar nu med att bygga partnerskap med maskintillverkare för att leverera ett komplett erbjudande till kund, samtidigt som komponenttillverkare utvärderar de första ECPR-tillverkade applikationerna.

Företaget, vars forskning ursprungligen kommer från Lunds Tekniska Högskola, flyttade i april till Kista för att komma närmare potentiella partners, kunna samarbeta med KTH:s forskning på området, få tillgång till Electrumlaboratoriet samt stöd i uppbyggnaden av sin kommersiella verksamhet via inkubatorprogrammet inom Kista Innovation Growth (KIG). Idag har företaget har fyra anställda.

Riskkapitalbolagen FöretagsByggarna och KTH Seed Capital har genomfört en investering i Replisaurus Technologies AB, ett nytänkande mikroelektronikföretag baserat i Kista. Samtidigt har bolaget beviljats ett villkorslån från NUTEK.

Läs vidare »

Om Företagsbyggarna

Företagsbyggarna

FöretagsByggarna är ett av Sveriges äldsta partnerägda venture capital-bolag.

Vi arbetar med utveckling av företag där vi engagerar oss långsiktigt via eget aktieägande.

Till skillnad från många andra venture capital-bolag satsar vi våra privata pengar i de olika portföljbolagen. Vi är därför mycket motiverade att aktivt hjälpa till med utvecklingen av verksamheterna och därmed också öka värdet på företagen. Det innebär också att den huvudsakliga ersättningen för vårt arbete framkommer först då vi säljer aktierna i ett portföljbolag, t ex i samband med att det köps upp eller marknadsnoteras.

I oktober 2002 bildade vi en fond tillsammans med Sjätte AP-fonden (www.apfond6.se) som har parallellinvesterat med oss i sju av våra portföljbolag.

Sedan september 2003 ansvarar vi för Slottsbacken Venture Capital, ursprungligen startad 1996 med inriktning mot telekom och IT. Fonden ägs av Sjätte AP-fonden och har idag sju investeringar.

I februari 2004 övertog vi även ansvaret för Slottsbacken Fund II, startad 1999 med inriktning mot telekom och IT. Fonden har idag ett kapital på ca 360 Mkr och ägs av bl a Sjätte AP-fonden, Alecta, Telia Sonera och Nordea. SF II har f n fem investeringar (se vidare under Portföljbolag).

Vi är självklart aktiva medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen som vi var med att bilda 1985. www.vencap.se

Adress

  • Företagsbyggarna
  • Norrmalmstorg 14
  • 111 46 Stockholm
  • Vår hemsida

Koncern