Media no image

90 miljoner till forskning inom kost och hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:42 CET

Nu har vi resultatet från utlysningen inom det europeiska forskningssamarbetet om kost, tarmflora och hälsa. Elva internationella forskningskonsortier får dela på drygt 90 miljoner kronor varav 14 miljoner går till svenska forskare. Det beslutade Formas forskarråd idag.

Formas gick med i det europeiska samarbetet JPI HDHL* våren 2016. Resultatet från den första utlysningen inom samarbetet som svenska forskare kunnat söka i, HDHL-INTIMIC**, innebär att hela fem av elva forskarkonsortier som finansieras har svenska deltagare. Dessutom har två av dessa konsortier svenska koordinatorer. 

– Det är oerhört positivt att detta nya samarbete startat så bra och att svenska forskare fått en rivstart i denna första utlysning, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

Utlysningens syfte har varit att stödja multinationella samarbetsprojekt som tar upp viktiga forskningsfrågor beträffande orsakssambandet mellan kost, tarmflora och människors hälsa inom flera olika områden. Utlysningen har skett i samarbete mellan nio länder, Österrike, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Israel, Italien, Spanien och Sverige, och samfinansieras av EU-kommissionen.

Projekten som finansieras i utlysningen kommer även att vara med och bidra till en kommande kunskapsplattform inom området och forskarna får därmed tillgång till en större europeiska arena.

Länk till JPI HDHL-programmets hemsida:
http://www.healthydietforhealthylife.eu/

*JPI HDHL – “Joint programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life”.

JPI HDHL är ett europeiskt samverkansprogram för forskning och utveckling som bidrar till en hälsosam kost för ett hälsosamt liv.

**HDHL INTIMIC - ”Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health”.
HDHL INTIMIC är en utlysning inom JPI HDHL och avser forskning om orsakssamband mellan kost, tarmflora och hälsa.

För mer information:
Erika Ax, forskningssekreterare, erika.ax@formas.se + 46 (0) 722 48 72 32
Emilie von Essen, presschef eve@formas.se + 46 (0) 702 81 40 38

Nu har vi resultatet från utlysningen inom det europeiska forskningssamarbetet om kost, tarmflora och hälsa. Elva internationella forskningskonsortier får dela på drygt 90 miljoner kronor varav 14 miljoner går till svenska forskare. Det beslutade Formas forskarråd idag.

Läs vidare »
Dpexq9dc894ceniurwod

Formas beviljar 97 miljoner till klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:36 CET

Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 97 miljoner kronor till elva forskningsprojekt och åtta synteser inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat.

Ksbpopoqmi0p1yenjkbf

Formas beviljar 640 miljoner till forskning för en hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:30 CET

Idag har Formas forskarråd beslutat att bevilja totalt 640 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Cirka 1250 ansökningar har beretts och 213 projekt av dessa beviljas medel. Det ger en beviljandegrad på nästan 18 procent.

Fvcgrgh27rklqmwqqw0p

80 miljoner till forskningssamarbete för ny hållbar social bostadspolitik

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 12:15 CEST

I dag öppnar Formas utlysning Forskning för en social bostadspolitik. Det är den första utlysningen inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattar 80 miljoner kronor under åren 2018 – 2020. Forskare uppmuntras att engagera medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera att delta i forskningsarbetet.

Hcth7inl0ylqnnfzm6yi

Formas beviljar drygt 70 miljoner till forskning om Biobaserad samhällsekonomi

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 09:30 CEST

Formas forskarråd har beslutat att bevilja 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är resultatet av den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi. I denna omgång har projekten ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus.

Byx5bj9ay6vxst6pdral

Två miljoner från Formas till fem kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 16:10 CEST

I dag beslutade Formas forskarråd att bevilja medel till fem kommunikationsprojekt inom Formas ämnesområden. Totalt delas drygt två miljoner kronor ut.

D02aiv3yvzccdkfrb6rt

Möt Maxida Märak, Anders Wijkman med fler för #klimatprat i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:48 CEST

​Forskningsrådet Formas fokuserar på klimatarbete och samverkan i Almedalen. I våra arrangemang kan du prata klimat med forskare, politiker och civilsamhälle. I uppställningen finns bland annat vår generaldirektör Ingrid Petersson, artisten Maxida Märak, miljöpartiets Åsa Romson och klimatforskaren Kevin Anderson.

Hfvwvf4opqbjuih8cae0

Formas utser Inger Andersson till ordförande för nationella kommittén för livsmedelsforskning ​

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 11:15 CEST

Formas har idag utsett den tidigare generaldirektören Inger Andersson till ordförande för den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Samtidigt startar Formas arbetet med ett nytt nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel, som är en del av regeringens livsmedelsstrategi. Inger Andersson kommer närmast från Läkemedelsverket där hon varit tillförordnad generaldirektör under ett år.

Awousrqxn3fvkdgia8z2

17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:50 CEST

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att minska växthusgasutsläpp inom skogs- och jordbruket. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA-GAS och tio projekt finansieras. Sju av de tio projekten har svenskt forskningsdeltagande och får stöd från Formas.

Cweo6an6s88a5rhanrsu

Formas beviljar 40 miljoner till forskning om stöd för klimatåtgärder

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:30 CEST

Igår, 21 juni, beslutade Formas forskarråd att bevilja 40 miljoner till forskning och utveckling av klimattjänster. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA4CS. Tolv projekt får dela på 40 miljoner kronor. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 340 miljoner kronor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • eve@foyolurmhxsbasqjbu.se
  • 0702814038

Om Forskningsrådet Formas

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.