Skip to main content

1300 ansökningar till Forskningsrådet Formas

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:07 CEST

Cirka 1300 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning vilket är något fler än förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 960 ansökningar och 61 ansökningar inkom till de strategiska områdena Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt till Hållbart nyttjande av naturresurser.

Årets stora ansökningsomgång fick 1306 ansökningar att jämföras med förra årets 1268. 956 ansökningar avser den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt, jämfört med 837 år 2008. 180 (155) ansökningar inkom till utlysningen av forskarassistenttjänster, 50 (66) till postdok-utlysningen och 30 (22) till den öppna postdok-utlysningen. Dessutom inkom 29 (23) ansökningar om medeldyr utrustning.

Nytt för i år är att den ämnesövergripande forskningen integrerats i de ordinarie forskningsprojekten och att informationsprojekt numera går att söka löpande under året. Dessutom var det speciellt för i år att en strategisk utlysning genomfördes samtidigt. Det var utlysningen av de medel som regeringen avsatte i forskningsbudgeten för 24 strategiska områden. Där ansvarar Formas för fyra av områdena, nämligen Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt Hållbart nyttjande av naturresurser. Till denna utlysning inkom 61 ansökningar.

- Trots att vi fått in så många ansökningar på kort tid så gick årets stora ansökningsomgång mycket smidigt, vilket känns väldigt bra, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas. Nu startar beredningsprocessen och det ska bli spännande att se resultatet av den. Vi har ju under de senaste månaderna förändrat Formas beredningsorganisation genom att bl a införa färre, men nu problemorienterade beredningsgrupper. Vi har också en ny beredningsprocess med ett tvåstegsförfarande och nya kriterier för forskningens användbarhet.

Den 23 november beslutar Forskarrådet om vilka som beviljas medel och detta publiceras samma dag på Formas hemsida.

Siffrorna inom parentes avser 2008 års motsvarande ansökningsomgång.

För mer information:
Anna Ledin, huvudsekreterare, 08-775 4015, anna.ledin@formas.se
Sofie Björling, chef för forskningsenheten, 08-775 40 19, sofie.bjorling@formas.se