Skip to main content

1400 ansökningar till Formas

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 13:09 CEST

6 maj gick ansökningstiden ut för Formas stora allmänna utlysning av forskningsmedel. I år kom det in cirka 1400 ansökningar, vilket är 300 fler än förra året. Av Formas totala årliga forskningsbudget på cirka 550 miljoner kronor fördelas runt 150 miljoner kronor i denna ansökningsomgång.

– Det är mycket glädjande att vi fått in så många ansökningar och att vårt nya elektroniska ansökningssystem klarade anstormningen utan större problem. Dessvärre riskerar fler forskningsprojekt av hög kvalitet att bli utan medel eftersom vi i år fått in 300 fler ansökningar än tidigare år, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Arbetet med att bedöma ansökningarna är klart i höst. Den 25 november beslutar Formas styrelse om vilka forskare och projekt som får bidrag. Cirka 30 procent av ansökningarna har kvinnor som huvudsökande. Ansökningarna fördelar sig enligt följande:


Biosfär och samhälle, samt samspel däremellan

Klimat och biogeokemi 125 st

Ekonomi och Samhälle och regional utveckling 108 st

Stadsutveckling 39 st

Människor och den fysiska stadsmiljön 58 stMiljö och natur

Miljörelaterad toxikologi 101 st

Terrester ekologi och biodiversitet 185 st

Akvatisk ekologi och biodiversitet, samt fiske 118 st

Växter 81 stAreella näringar, djur och livsmedel

Skogsbruk 73 st

Jord- och trädgårdsbruk 86 st

Djur och veterinärmedicin 57 st

Livsmedel 49 stByggande, förvaltning, byggd miljö

Byggande och förvaltning 54 st

Anläggningar och tekniska försörjningssystem i byggd miljö 67 st

Byggnaden som system 44 st

Energi i byggd miljö 38 st

Byggmaterial och komponenter 76 stInformationsprojekt 51 stFör mer information

Hans-Örjan Nohrstedt, Chef för programenheten, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Bengt H Olsson, Biträdande programchef, 08-775 40 23, bengt.olsson@formas.se

Emilie von Essen, Formas presschef, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se