Skip to main content

22 nya miljoner till hästforskning

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 17:12 CEST

Forskningsrådet Formas överför sju miljoner kronor till SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskning för att finansiera forskning om hästar från och med 2010. Detta beslutade Formas forskningsråd idag. Formas bidrar med sju miljoner kronor och SSH med lika mycket. Dessutom bidrar Norge med sex miljoner norska kronor.

- Stiftelsen Svensk Hästforskning arbetar dagligdags med hästforskning och därför känns det bra att pengarna förs över direkt till dem för den bästa och mest effektiva bedömningen, menar Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Med de sju miljoner som SSH dessutom bidrar med och ytterligare sex miljoner i och med det norska samarbetet kan detta bli en mycket bra satsning.

SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskninginleder nu också ett samarbete med tre intressenter för hästforskning i Norge som tillsammans bidrar med sex miljoner norska kronor per år. Totalt omfattar det svensk-norska forskningsstödet 14 svenska miljoner och sex norska miljoner kronor.

Liksom förra året tilldelades Jordbruksverket nio miljoner kronor för forskning inom hästområdet. Medlen utbetalas till Formas och minst sju miljoner av dessa ska användas av Formas till att finansiera hästforskning tillsammans med näringslivet som ska avsätta lika mycket.

- Formas behåller tills vidare två miljoner kronor för att finansiera någon eventuellt högklassig ansökan som inkommer inom ramen för Formas huvudutlysning i april. Om någon sådan inte skulle komma in överförs även dessa medel till SSH efter forskarrådets novembermöte.

För mer information:
Anna Ledin, anna.ledin@formas.se
Hans-Örjan Nohrstedt, hans-orjan.nohrstedt@formas.se