Skip to main content

Forskare och bygg- och fastighetssektorn i gemensam forskningssatsning

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 08:55 CET

Genom ett samarbete mellan Formas och Byggsektorns InnovationsCentrum, BIC, satsar staten genom Formas 30 miljoner kronor per år på byggforskning. Miljö, förnyelse och tillväxt står i fokus.
- Formas satsar medvetet på forskning av hög kvalité i samverkan med byggsektorns aktörer. För oss är det ett viktigt sätt att medverka till en hållbar samhällsutveckling, säger Lisa Sennerby-Forsse, Formas huvudsekreterare.
- Vi vill förbättra både kvalité och prestanda och samtidigt uppnå sänkta byggkostnader, tillägger Åke Skarendahl, vd för BIC.

Effekter på människors hälsa, miljöpåverkan och resursanvändning i bygg- och fastighetssektorn är högt prioriterade områden. Tanken är att samarbetet mellan Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och (BIC) ska leda till ekonomisk tillväxt i byggsektorn, som är en av Sveriges största näringar. Formas anslår högst 30 miljoner kronor per år för tillämpad forskning med start under 2004. Lika mycket förväntas i samfinansiering från medverkande parter inom bygg- och fastighetssektorn. Detta är den andra utlysningen i samarbetet mellan Formas och BIC. En första utlysning har redan genomförts och 25 miljoner kronor har i år tilldelats 14 mycket intressanta forskningsprojekt som bedöms främja en hållbar utveckling.

Utlysningen inriktas främst mot följande områden:

§ Miljö och kretslopp

§ Energianvändning

§ Processer

§ Informations- och kommunikationsteknik (ICT)

§ Byggherrerollen

Samarbete med byggsektorns parter förutsätts liksom ett internationellt perspektiv i arbetet.

Mer information kan ges av:
Sture Blomgren, planeringschef Formas, 08-775 40 60
e-post: sture.blomgren@formas.se

Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009
e-post: thomas.gustafsson@formas.se

Åke Skarendahl, vd för BIC, 08-411 16 40
e-post: ake.skarendahl@bic.nu

Se vidare Formas hemsida eller BICs hemsida