Skip to main content

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:43 CEST

Till synes starka populationer kan ha en låg genetisk variation. Det visar färska studier på hoppkräftor. Populationer som exponerades för ett enskilt gift uppvisade redan efter en generation förlorad genetisk variation trots att antalet individer var oförändrat. Genetisk variation är en osynlig, men mycket viktig form av biologisk mångfald. Den genetiska mångfalden inom en population har avgörande betydelse för dess motståndskraft och anpassningsförmåga till miljöförändringar. Miljögifter kan snabbt leda till minskad genetisk variation. Individer, som klarar det aktuella giftet, lyckas bäst med att föra sina gener vidare till kommande generationer och det genetiska materialet hos de känsliga individerna förloras, rapporterar forskare i nya numret av tidskriften Miljöforskning.

Under de miljarder år, som liv har funnits på jorden, har arter uppstått och försvunnit. Men aldrig tidigare har antalet arter, som försvunnit så fort, varit så stort som under det senaste seklet. En femtedel av världens däggdjur är nu hotade av utrotning. För 150 år sedan kom Charles Darwin ut med sin bok om Arternas ursprung, ett paradigmskifte om hur arter har uppkommit, blomstrat och försvunnit. Miljöforskning uppmärksammar detta genom att berätta om den forskning, som Formas stöder inom biologisk mångfald i temat: Arternas uppkomst och fall. Genetisk mångfald inom en art, mångfald av arter inom ett ekosystem och mångfald av ekosystem på global nivå är alla viktiga för människans existens.

Miljöforskning kan beställas från Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Kontakt:

Birgitta Bruzelius, 08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson, 08-775 4065
lena.jansson@formas.se