Skip to main content

Ny forskning om antibiotikaresistens

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 21:46 CET

Ett nytt forskningsprojekt vid Karolinska Institutet ska undersöka om förekomsten
av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvatten kan fungera som
varningssignaler för ökad spridning av antibiotikaresistens bland människor.
Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.

- Det är jättetrevligt att Formas stöder oss så att vi kan sätta igång med
projektet, säger docent Inger Kühn, som leder projektet.

Resistensutveckling hos bakterier är ett globalt problem som hotar både
människors och djurs hälsa. De antibiotikaresistenta bakterierna kan hamna i
grundvattnet och sedan spridas vidare till djur och människor. Idén till
projektet väcktes under ett tidigare EU-projekt där antibiotikaresistenta
bakterier hos människa, djur och avlopp inom EU-länderna undersöktes. Analyserna
från avloppsvattnet skulle bland annat jämföras med provsvar från människors
tarmfloror, men det visade sig vara svårt att få tag på tillräckligt många
människor som ville ställa upp och lämna bakterieprover.

- Sedan dess har vi haft en hypotes om att prover från avloppsvatten kan fungera
som indikatorer på förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i samhället. Ett
avloppsprov motsvarar prover från ett tusental människor. Metoden skulle bli
betydligt enklare och billigare än att undersöka ett stort antal människor, säger
Inger Kühn.

Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Inger Kühn, MTC, Karolinska Institutet, 08-728 71 54
E-post: inger.kuhn@mtc.ki.se