Skip to main content

Ny forskning om biologiska fingeravtryck

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 21:48 CET

Svårnedbrytbara läkemedel förs ut med avloppsvattnet. Fiskar och andra organismer
påverkas. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska utveckla
metoder att upptäcka miljöeffekter av läkemedel. Projektet är ett av 305 som fått
anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande.

- Det står redan klart att metodik saknas för att upptäcka påverkan av nästan
alla läkemedel i miljön. Vårt projekt syftar till att få fram biomarkörer hos
fisk, en särskilt utsatt djurgrupp, säger fil. dr. Joakim Larsson, som är
ansvarig för forskningsprojektet.

Det nya är att med en och samma analys samtidigt kunna studera hur ett läkemedel
påverkar tusentals olika genprodukter och metaboliter i fisken. På så sätt går
det att fastställa ett "biologiskt fingeravtryck" för olika läkemedel. Det
framtagna fingeravtrycket kan användas för att bedöma om fisk som exempelvis
exponerats av kommunalt avloppsvatten har påverkats av läkemedlet.

När läkemedel hamnar i avloppsvattnet blandas de med många andra ämnen, vilket
kan göra det svårt att med traditionella biomarkörer avgöra om det är själva
läkemedlet eller något annat som påverkat fisken. Genom att studera ett mönster
av flera responser hoppas forskarna att med större säkerhet kunna
koppla "förövaren till brottet", ungefär som med ett fingeravtryck.

- Tekniken är ny i miljösammanhang. Vi hoppas att fingeravtryck som bio-markör i
framtiden kan få stor betydelse för att studera många andra miljöeffekter, säger
Joakim Larsson.


Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Joakim Larsson, Institutionen för fysiologi/farmakologi, Göteborgs universitet.
031- 7733589
E-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se