Skip to main content

Ny forskning om DNA-analys med chips

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 21:47 CET

Ett nytt forskningsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan ska undersöka om DNA-
chips kan bidra till snabbare och exaktare provsvar vid analyser av livsmedel och
dricksvatten.
Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.

- Tekniken är fascinerande. Vi har testat en prototyp som efter 20 minuter ger
oss svar på om det förekommer Bacillus cereus, en bakterie som är mycket vanlig i
mat och kan ge magsjuka, säger professor Sven-Olof Enfors, som är ansvarig för
projektet.

Om de nya DNA-chipsen visar sig fungera väl så kan analyser och provtagningar av
livsmedel göras på plats. Med dagens traditionella metoder måste man som regel
analysera proverna i laboratorium, vilket ofta medför att till exempel ett
provsvar från ett misstänkt otjänligt dricksvatten kan ta flera dagar. Med hjälp
av DNA-chipsen kommer forskargruppen bland annat att utveckla metoder för snabb
analys av bakterien E-coli. Forskarna hoppas på att underlätta upptäckt av den
giftigare varianten EHEC som kan orsaka matförgiftning.

- Med vår teknik kan man ha ett handburet laboratorium med sig. Vi samarbetar med
Fraunhofer-institutet i Hamburg samt molekylärbiologer i Greifswald och Gdansk
som hjälper oss med teknikutveckling, säger Sven-Olof Enfors.

Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Professor Sven-Olof Enfors, vid institutet för Bioteknologi, Kungliga Tekniska
Högskolan, 08-553 78 302
E-post: enfors@biotech.kth.se