Skip to main content

Ny forskning om trä som byggnadsmaterial

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 21:48 CET

Många vill forska om trä som byggnadsmaterial. Så många som åtta projekt
relaterade till träforskning har fått anslag av Formas, Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

- Trä ligger i tiden, dessutom vill regeringen att Sverige ska satsa på trä som
byggnadsmaterial. Mer kunskaper behövs om Sverige ska kunna öka användningen av
trä, och kunskap kräver forskning, säger Conny Rolén, forskningssekreterare vid
Formas.

Så många som fem av elva beviljade ansökningar inom området byggmaterial och
komponenter är relaterade till trä som byggmaterial. De andra tre
forskningsprojekten rör sig inom området skogsbruk och materialutveckling av trä.
Projekten tillhör de 305 som beviljats anslag.

Ansvariga för de åtta projekt som beviljats anslag är:

Genetisk variation för egenskaper som avgör konstruktionsvirkeskvaliteten hos gran
Björn Hannrup, projektansvarig, Skogforsk, Uppsala Science Park, 018-188500

Förbättrad formstabilitet hos gran genom högtemperaturbehandling
Annika Mårtensson, docent, Lunds universitet, 046-2227359

Beräkningsmodeller för brott vinkelrätt fiber i träkonstruktionselement och
förband
Per Johan Gustafsson, professor, Lunds tekniska högskola, 046-2224922

Finit element modellering av spänningsutvecklingen från trädens tillväxt till
slutlig träprodukt
Marie Johansson, forskarassistent, Chalmers tekniska högskola, 031-7722028

Fukttransportegenskaper hos trä över fibermättningspunkten
Johan Claesson, professor, Chalmers tekniska högskola, 031-7721996

Egenskaper hos trälimfogar
Charlotte Bengtsson, tekn. Dr, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås,
033-165491

Effekter av UV-laserbestrålning på trä-polymer-interaktion
Magnus Wålinder, Tekn. Dr, Kungliga Tekniska Högskolan, 08-7621868

Vätsketransport i trä såsom en invasionsperkoleringsprocess
Jarl-Gunnar Salin, docent, Trätek, Institutet för träteknisk forskning, 08-7621800

Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288, E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Conny Rolén, forskningssekreterare, civilingenjör VoV, 08-775 40 30 E-post: conny.rolen@formas.se