Skip to main content

Ny forskning om ursprunget till SARS

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 21:49 CET

Ett nytt forskningsprojekt vid SLU, Statens Veterinärmedicinska anstalt och
Uppsala universitet ska söka källan till den smittsamma virussjukdomen SARS.
Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.

Forskarna hoppas på sikt kunna utveckla ett säkert vaccin mot den fruktade
sjukdomen som misstänks spridas genom coronavirus från djur till människa.

- Den akuta situation som uppkommit genom den hotande globala spridningen av
SARS, gör det nödvändigt att förstärka beredskapen för diagnostik av
coronavirusinfektioner, sökande efter SARS-virus ursprung hos djur, och
förberedande studier till ett vaccin, anser professor Sándor Belák, som är
ansvarig för projektet.

Kunskapen om coronavirus och möjligheten att upptäcka dem är hittills begränsad.
Dagens coronavirusvacciner är inte heller tillräckligt säkra. Forskarna hoppas
att projektet ska leda till att den gåtfulla virussjukdomen SARS får en lösning.

Projektets mål är att:
A) Utveckla förbättrade diagnostiska tester och reagenser för SARS och besläktade
coronavirus.

B) Screening avseende förekomst av fler hittills okända SARS-relaterade virus hos
djur och möjlig förekomst av animala coronavirus hos människa.

C) Molekylär epizootologi och coronavirus från olika värddjur.

D) Forskning riktad mot utvecklandet av ett specifikt skydd (vaccin).


Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Sándor Belák, professor i virologi, vid SVA och SLU, avdelningen för virologi,
Uppsala, 018- 674 135
e-post: sandor.belak@sva.se