Skip to main content

Nya ledamöter valda till Formas forskarråd

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:28 CET

Idag, den 21 november, valde elektorsförsamlingens ledamöter och personliga ersättare till Formas forskarråd för perioden 2007-01-01 t o m 2009-12-31. Regeringen utser vid senare tillfälle Formas ordförande och ytterligare fyra ledamöter jämte ersättare till forskarrådet.

Valda ledamöter:

Björn Malbert*, professor i uthålligt samhällsbyggande, Chalmers
Anders Lindroth**, professor i naturgeografi, Lund universitet
Barbara Ekbom**, professor i entomologi, SLU/Uppsala
Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet
Kerstin Svennersten Sjaunja, professor i husdjursvetenskap, SLU/Uppsala
Agnetha Ståhl, professor i trafikplanering, Lunds tekniska högskola
Gun Lidestav, docent i skogshushållning, SLU/Umeå

Valda personliga ersättare, enl ovanstående ordning:

Alf Hornborg*, professor i humanekologi, Lunds universitet
Marie-Charlotte Nilsson, professor i skoglig vegetationsekologi, SLU/Umeå
Henrik Smith, professor i zooekologi, Lunds universitet
Katarina Abrahamsson, professor i analytisk kemi, Chalmers
Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet
Lars Stehn, professor i träbyggnad, Lunds tekniska universitet
Eva Sundberg, professor i växtfysiologi, SLU/Uppsala