Pressmeddelanden Visa alla 40 träffar

Media-no-image

Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 14:40 CEST

Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 14:43 CEST

Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls? Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor.

Inbjudan seminarium: Vad vill vi med Skogen?

Inbjudan seminarium: Vad vill vi med Skogen?

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 08:00 CEST

Skogen ska räcka till mycket - till virke, råvara till pappersindustrin, kolsänka, bas för biobaserade drivmedel och inte minst till friluftsliv och rekreation. Hur Vår användning av vi använder skogen väcker känslor. Hur ska den svenska skogen användas nu och i framtiden och vilket sätt är mest hållbart? Svaren varierar beroende på vem som tillfrågas. Kom och lyssna den 3 juni 13-16.30 i Umeå.

Ytterligare 75 miljoner kronor till forskning om Skogsråvaror och Biomassa

Ytterligare 75 miljoner kronor till forskning om Skogsråvaror och Biomassa

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:00 CEST

Nu har Formas forskarråd beslutat att utlysa ytterligare 75 miljoner kronor till forskning- och utveckling inom hållbar produktion av skogsråvaror och biomassa från skogs-, jord- eller vattenbruk. Syftet med utlysningen är att få fram ny kunskap inom området, att stärka svensk forskning samt att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Bilder 1 träff

Skogsråvaror och Biomassa

Skogsråvaror och Biomassa

Fotograf: Catalby, Mostphotos

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

84,8 KB • 800 x 534 px

Dokument Visa alla 5 träffar

Mistra Aquaculture

Mistra Aquaculture

Dokument   •   2013-06-20 08:59 CEST

Samtliga

Dokument   •   2011-11-14 14:52 CET

Samtliga

Dokument   •   2011-11-14 13:53 CET

Utvärdering Biologisk mångfald (In English)

Utvärderingen har genomförts på projekt finansierade av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas under åren 2002 - 2009. Sammanlagt har 220 forskare vid svenska universitet och högskolor utvärderats. Syftet med regeringens satsning var att bidra till att bredda och fördjupa kunskapen om de grundläggande förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.