Pressmeddelanden Visa alla 42 träffar

48 miljoner till elva forskningsprojekt inom ekologisk produktion

48 miljoner till elva forskningsprojekt inom ekologisk produktion

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 10:00 CEST

Användningen av antibiotika inom djurnäringen bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. I Sverige eftersträvar vi förebyggande djurhälsovård i förhoppning om att vi ska få färre sjuka djur att behandla. Använder vi mindre antibiotika inom ekologisk mjölkproduktion och i så fall varför? Lantbrukarens attityder till antibiotika har visat sig spela en stor roll.

85 miljoner till 21 projekt om forskning för nya skogsråvaror och biomassa

85 miljoner till 21 projekt om forskning för nya skogsråvaror och biomassa

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 16:45 CEST

- Svensk skogsindustri behöver ställa om från traditionell produktion av virkesråvara och massa till en mer varierad och hållbar produktion av biobaserade produkter, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Det har kommit in flera spännande idéer och ansökningar och det känns väldigt roligt att vi kan göra den här stora satsningen.

Media-no-image

Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 14:40 CEST

Forskningsrådet Formas får ny organisation den 1 september 2014

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 14:43 CEST

Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls? Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor.

Bilder 1 träff

Skogsråvaror och Biomassa

Skogsråvaror och Biomassa

Fotograf: Catalby, Mostphotos

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

84,8 KB • 800 x 534 px

Dokument Visa alla 5 träffar

Mistra Aquaculture

Mistra Aquaculture

Dokument   •   2013-06-20 08:59 CEST

Samtliga

Dokument   •   2011-11-14 14:52 CET

Samtliga

Dokument   •   2011-11-14 13:53 CET

Utvärdering Biologisk mångfald (In English)

Utvärderingen har genomförts på projekt finansierade av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas under åren 2002 - 2009. Sammanlagt har 220 forskare vid svenska universitet och högskolor utvärderats. Syftet med regeringens satsning var att bidra till att bredda och fördjupa kunskapen om de grundläggande förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.