Skip to main content

Commoning Kits

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 11:33 CEST

Illustration: Marge arkitekter

Urban gemenskap, mötesplatser och delning
7 september – 10 oktober 2017

Vad behöver vi bygga förutom nya bostäder? Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel? Utställningen Commoning Kits på Malmö Form/Design Center visar 13 exempel på hur nya mötesplatser kan skapas för att generera och kick-starta gemenskap och positiv utveckling i en stadsdel.

Utställningen är en diskussionsprocess och en undersökning som presenterar innovativa prototyper - verktygslådor – utformade för att användas i olika sammanhang och städer efter växlande behov. Bakom förslagen står några av nordens mest kreativa arkitektkontor:

Arrhov Frick
Eriksen Skajaa
Förstberg Ling
In Praise of Shadows
Krupinski / Krupinska
Lenschow & Pihlmann
Leth + Gori
Marge
Nilson Rahm
Norell/Rodhe
Rintala Eggertson
Sted
Vardehaugen + AHAA

Commoning Kits belyser beståndsdelar som behövs i den livskraftiga staden - rekreation, utbildning, odling, näring, lek, idrott och lokaldemokrati.

Utställningen fokuserar på hur nya former för samnyttjande, urbana gemenskaper och delningsekonomi kan skapas och användas som krafter för ökad demokratisering, livskvalité och inkludering.

I takt med att nya bostäder planeras och byggs i Sveriges växer insikten om att nya komponenter och synsätt behöver utvecklas för att kunna erbjuda en komplett sammansatt stad med variation, inbjudande stadsrum och sociala möjligheter – en plats med utrymme för möten, kultur, spontanitet och lokal näring. Vilka mötesplatser behöver vi och vilka saknas? Vad gör stadsrum eller stadsmiljöer tillåtande och öppna för användning? Bör de planeras uppifrån eller initieras från gräsrotsnivå? Vem ansvarar för finansiering och genomförande?

Commoning Kits tar avstamp i den framväxande stadsdelen Sege Park, som kommer att bli ett nytt nav i Malmö, med ambitionen att bli ett skyltfönster för socialt och ekologiskt hållbart stadsbyggande.

Utställningen bjuder på flera tillfällen för öppna think tanks och vidare samtal kring staden.

Dialog och utställning sker i samarbete mellan Kjellander Sjöberg, Form/Design Center och Malmö Stad.

Den 6 september har vi vernissage och Stefan Sjöberg från Kjellander Sjöberg håller seminarium kl. 15 med panelgästen Finn Williams, Common Office, London. Seminariet är öppet för alla men med begränsat antal platser. För att säkra en plats, osa senast 30:e augusti till: rsvp@kjellandersjoberg.se Efter seminariet inviger Kjellander Sjöberg och Form/Design Center utställningen Commoning Kits, vernissage kl.17-19.

Välkommen hit och träffa representanter från de deltagande arkitektkontoren och Kjellander Sjöberg som kommer att vara på plats under seminarium och vernissage!

Plats: Form/Design Center
Seminarium: 6 sept kl. 15:00
Vernissage: 6 sept kl. 17:00-19:00
Initiativ och idé: Kjellander Sjöberg
Kurator: Stefan Sjöberg
Utställningsformgivare: Kjellander Sjöberg

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.